Du har inga varor i din kundvagn

Så hanterar Beijer Byggmaterial Coronaviruset

Med anledning av det nuvarande läget kring Coronavirusets (COVID-19) spridning i Sverige så har vi på Beijer Byggmaterial vidtagit nödvändiga åtgärder för att agera nu och vara förberedda för den framtida utvecklingen. Vi hoppas med detta minimera konsekvenser som det kan få för alla berörda parter. Vi arbetar bland annat med att:

 • Säkra vår värdekedja genom kontinuerlig dialog med leverantörer och utvärderar risker.
 • Säkra all egen logistik och förbereder alternativa leveranskedjor.
 • Ser över lagernivåer och anpassar oss efter nya leveransförhållanden.
 • Säkrar funktioner på distributionshubbarna gällande drift och personal.
 • Vi har den bästa digitala plattformen och byggole.se är alltid öppen- överallt.

För att vi ska hålla oss friska och kunna fortsätta att Bygga Dom Som Bygger så jobbar vi med löpande information till våra medarbetare, där följer vi primärt Folkhälsomyndighetens samt Svensk Handels rekommendationer. Vi har exempelvis infört:

 • Ett förstärkt individansvar där medarbetare omgående ska informera sin chef vid misstänkt förhöjd smittorisk hos sig själv eller bland sin närhet.
 • Att medarbetare som varit på utlandsvistelse blir hemförlovade vid risk av smitta eller innan konstaterad smitta.
 • Reseförbud för tjänsteresor till utlandet tillsvidare.
 • Stopp för större interna och externa möten och varsamhet vid mindre möten.
 • Vi minimerar generella resor inom Sverige, där bland annat leverantörsbesök innefattas.
 • Stopp för chaufförer som levererar gods att vistas inne i Beijers byggnader.

Just nu bedömer vi att Coronaviruset har en liten påverkan för vår verksamhet vilket vi hoppas fortsätter.

Har du ytterligare frågor, så är du välkommen att kontakta oss.