Du har inga varor i din kundvagn

AVJÄMNINGSMASSA K14

Avjämningsmassa med självutjämnande egenskaper. Används vid avjämning och upprätning av undergolv med mindre nivåskillnader, för inomhusbruk. Läs mer
Artikelnr. 900091905
HARMFUL BVB TOTALT ACCEPTERAS
 • Produktinformation
  EGENSKAPER. ARDEX K 14 består av cement, väl dispergerade plaster samt speciellt utvald ballast. ARDEX K 14 har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den binder allt blandningsvatten och är beläggningsbar efter 24 timmar. Kan användas på råbetong, pågjutningar av cement och anhydrit, terrazzo samt på klinkerbeläggningar. Ej lämplig som avjämningsmassa på träbaserade underlag.
  UNDERLAGET. Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas. Innan avjämning påbörjas ska underlaget alltid primas.
  BLANDNING. Blandningsförhållande avjämning: ca 5,75 liter vatten till 25 kg ARDEX K 14. Blanda alltid i ren behållare med kallt rent vatten. Blanda pulver och vatten kraftigt till en smidig och lättflytande massa utan klumpar.
  ARBETSSÄTT. ARDEX K 14 läggs inomhus vid temperaturer över 5°C. Vid avjämning används bredspackel/fintandad spackel. Piggroller kan användas. Vid lagtjocklekar över 10 mm skall ARDEX K 14 drygas ut med ARDEX SAND kornstorlek 0,8 - 1,2 mm. Max sandinblandning = 1 del och 3 delar ARDEX K 14.
  ARDEX SYSTEMLÖSNING. När ARDEX K 14 används i kombination med ARDEX P 3 som är EMICODE EC-1 klassade produkter uppnås optimala förutsättningar för en miljövänlig och luktfri konstruktion med praktiskt taget inga emissioner.
  OBSERVERA. Bearbetningstiden är ca 30 minuter vid 20°C. Lägre temperatur förlänger och högre temperatur förkortar bearbetningstiden. Undvik alltför snabb uttorkning som kan uppstå som en följd av t ex drag, solbestrålning eller användning av byggtork. ARDEX K 14 får inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen.
 • Teknisk specifikation
  FARLIGT GODS HARMFUL BVB TOTALT ACCEPTERAS
  MILJÖMÄRKNING BASTA SUNDAHUS B
  VIKT 25 kg
  MODELL K14
  MATERIALÅTGÅNG ca 1,5 kg /m²
  APPLICERINGSTEMPERATUR Minst +5°C
  REKOMMENDERAD SKIKTTJOCKLEK 0-10 mm
  UTOMHUSBRUK Nej
  INOMHUSBRUK Ja
  LAGRINGSTID 12 månader torrt i oöppnad förpackning
  PUMPBAR Ja
  ANTAL ST/PALL 40 säck/pall
  ANVÄNDNINGSTID Ca 30 min
  BELÄGGNINGSBAR Efter ca 24 tim vid 10 mm och 20°C
  BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 5,75 liter vatten/ 25 kg
  BÖJDRAGHÅLLFASTHET 28 dygn 8,0 N/mm²
  DENSITET Ca 1,2 kg/liter
  DENSITET (BLANDAD) Ca 1,9 kg/liter
  GODKÄND FÖR ELGOLVVÄRME Ja
  GÅNGBAR Efter ca 3 timmar vid +20°C
  KONSISTENS Smidig och lättflytande
  RULLANDE STOLSHJUL Ja
  TRYCKHÅLLFASTHET 28 dygn 27 N/mm²
  TYP Avjämningsmassa
 • Dokument