Du har inga varor i din kundvagn

LIMTRÄPELARE IMP CE 115X115 3M

Artikelnr. 005061615
SundaHus A
  • Produktinformation
    Limträpelare IMP CE 115X115 3M. Limträ kan användas till bärande delar i konstruktioner med stor spännvidd såväl ute som inne. Limträbalken består ihoplimmade, fingerskarvade lameller. Fiberriktningen i lamellerna går parallellt med längden hos elementen. Lamelltjocklek i Sverige är 45 mm för raka element. Lamelltjockleken för krökta element beror på krökningen. Limträ är en enkel och genial byggprodukt som använts ända sedan antiken. Limträ är plankor som genom fingerskarvning och limning, sammanfogats till en större balk. Materialet är starkare än både stål och betong i förhållande till sin egen vikt. Limträ är vackert att se på, doftar gott och har en behaglig varm yta. Starkt – I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen. Förnybart – Råvaran är förnybar. Limträet kan återanvändas eller återvinnas. Vackert – Limträ är karaktärsskapande och används därför gärna av arkitekter. Energisnålt – Energiförbrukningen vid limträtillverkning är mycket låg jämfört med andra material. Beständigt – Limträ klarar tuffa väderförhållanden bättre än många andra konstruktionsmaterial. Formbart – Limträ kan formas i princip hur som helst. Formstabilt – Limträ varken vrider eller kröker sig. Brandstabilt – Limträ står emot en brand bättre än många andra material. Lättbearbetat – Limträ kan bearbetas med såväl enkla handverktyg som med maskinella verktyg.
  • Teknisk specifikation
    BK04 02502
    MILJÖMÄRKNING SundaHus A
    Typ Limträpelare