Du har inga varor i din kundvagn

Att välja rätt fönster

Information, design och energibesparing
Att välja rätt fönster |

Att välja fönster är ett stort och viktigt beslut, oavsett om de befintliga ska bytas ut eller om det handlar om fönster till ett hus på skisstadiet. Modern glasteknologi innebär tätare och mer energisnåla fönster vilket gör stor skillnad för både plånbok och boendemiljön. Väljer du nya fönster gör du dessutom en stor och viktig miljöinsats eftersom varje sparad kilowattimme minskar koldioxidutsläppen med upp till ett kilo.  

Det här med att välja rätt fönster

När du väljer fönster gäller det att ställa rätt krav. Val av material, fönstermodell, färg och tillbehör är fyra viktiga steg till ett optimalt fönsterköp. Hög kvalitet i material, detaljer och isolering är givetvis det viktigaste, men även storlek och eventuella tillbehör som spröjs, specialbeslag och vädringslucka. Tänk även på att välja fönstermodeller som passar huset och omgivningen.
Många gånger passar man på att byta fönster i samband med en om- eller nybyggnation. Det kan också vara skador på fönstret i form av rötangrepp, fuktskador, spruckna trädetaljer eller lossnat kitt som gör att man väljer att byta. Men kom ihåg att nya fönster också kan bidra till betydligt lägre energi­kostnader, mindre buller, högre säkerhet och bättre inomhusmiljö. 

Hos oss på Bygg-Ole hittar du fönster och fönsterdörrar från de större fönstertillverkarna i Sverige, se länkar uppe till höger.

Minska dina energikostnader med nya fönster

Fönster står för en stor del av husets värmeläckage, närmare 35%. Nya fönster med modern glasteknologi gör därför stor skillnad för både plånbok och boendemiljön. Att köpa nya fönster innebär oftast en ganska stor investering. Det är därför klokt att före köpet jämföra vilka fönster som sparar mest energi och ger bästa totalekonomin. För att jämföra olika fönster kan du följa EQ-märkningen. 

Planera ditt fönsterbyte

För att du lättare ska komma igång har vi tagit fram den här checklistan:

  1. Börja med att ta mått på fönstret som ska bytas. Mät bredd och höjd på hålet i väggen. Du behöver karmyttermåttet, dvs måttet mellan karmens ytterkanter. Det kan innebära att du behöver lossa foder på in- eller utsidan av fönstret, eftersom de ofta täcker en liten del av karmen. Observera att karmyttermåttet alltid anges med bredd x höjd!
  2. Bestäm dig för vilken modell och öppningsfunktion du ska ha.
  3. Notera fönstrets hängning. Om du väljer ett vridfönster eller ett fast fönster behöver du inte ange hängning. Ta som regel att du ska se gång­järnen, och beskriv vilken sida av fönstret eller dörren som gångjärnen sitter på. Har du ett fönster som öppnas utåt, behöver du ange gångjärnens placering sett från utsidan där de sitter.
  4. Bestäm färg på dina fönster. Ska det vara samma på in- och utsidan?
  5. Bestäm glasalternativ: Standard eller någon av våra paketlösningar. Har du fönster till badrummet kan du exempelvis välja ornamentglas. 
  6. Bestäm om du ska ha spröjs och i så fall vilken modell.
  7. Bestäm vilka tillbehör du ska ha, exempelvis persienner, spaltventil och säkerhet.
  8. Kontakta oss på Bygg-Ole för konsultation och beställning.

 
Hur väljer jag rätt design?

1. Husets historia
Fönstren är en stor del av husets fasad och historia. Färgen och stilen på de fönster du väljer gör stor skillnad, både inomhus och utomhus. Ta reda på när huset är byggt eftersom det påverkar vilken stil och design som fönstren bör ha för att passa in. Varje epok har sin egen stil, inte minst när det gäller utformning av fönster. När du har valt fönster som harmonierar med byggnaden och naturligt flyter in i fasaden så ger huset ett lugnt och vackert helhetsintryck. Även om ditt hus är av äldre modell så ska det naturligtvis se snyggt ut med moderna, väliso­lerade fönster.

2. Se till helheten
Skapa dig en uppfattning om huset som helhet innan du väljer fönster. Det är lätt att välja fönster utifrån behovet av ljus inomhus - du kanske vill ha ett litet fönster i badrummet eller ett stort panoramafönster i vardagsrummet.

Fasadens linjer
Fundera över husets proportioner och grundläggande linjer. Hur är fasaden sammanbunden? Tänk på husets färgsättning och fasadens material - har du en träfasad eller ett putsat hus? Fönstren du väljer bör ha en utsida i en nyans och glans som hänger ihop med fasaden, och kanske med en utsida som kräver minimalt med underhåll.

Ge huset ett lättare intryck
Även fönsteröppningarnas storlek och hur djupt fönstren placeras i fasaden påverkar husets helhetsintryck. Att välja små fönster och placera dem djupt in i fasaden kan vara ett bra val ur ekonomisk synvinkel. Men dessvärre ger det huset ett tungt intryck. Genom att istället välja stora fönsterytor och montera fönstren långt ut i fasaden får huset ett lättare helhetsintryck.

3. Kombinera fönster
För att fönster och fasad ska få den karaktär du är ute efter kan du kombinera olika fönstertyper. Du kan till exempel skapa en stor glasyta med hjälp av olika typer av fönster. Kombinera flerluftsfönster med sidohängda och överkantshängda fönster. Och så kan du sätta in en vädringslucka eller kanske en mitt­post i karmen. Kanske kan du ersätta en hel vägg med en glasfasad?
Ger en vacker fasad
Rätt använt är glas ett vackert fasadelement som ger många möjligheter. Med glas får du så mycket mer än ljus och utsikt. Och med karmfasta fönster öppnas nya möjligheter med stora fönsterpartier och generösa glas­fasader till ett bra pris

4. Färgval
Standardfärgen på alla våra fönster är vit, men du kan givetvis få fönster i valfri kulör som tillval. Ett spännande alternativ är tvåfärgade fönster med olika färg på in- och utsida. Eventuell spröjs målas då i samma färg som fönst­rets utsida.

Klassiska färger varar längre
Generellt sett är det klokt att välja en tidlös färg på dina fönster. Fönstren kommer att vara i många år. En stark och uttrycksfull färg är lättare att trött­na på än en färg som är mer neutral och håller i längden. Och kanske är det värt att komma ihåg att dina fönster (med de färger du väljer) sätter prägel även på grannskapet.

Vilka funktionskrav har du på dina fönster?

När du väljer fönster så fundera på hur du vill använda det i vardagen och vilka krav du behöver ställa utöver form och design.

Öppna fönstret
Behöver du kunna öppna fönstret? Om inte, kan du ta ett karmfast fönster. För dig som behöver öppna fönstret finns många olika alternativ, t ex inåtgående, utåtgå­ende, vridfönster och sideswingfönster. Vilket du väljer avgörs bland annat av hur lätt du vill komma åt fönstret utifrån för till exempel putsning.

Ljusinsläpp
För dig som vill ha maximalt med ljusinsläpp är fasta fönster rätt val.

Solavskärmning
Sitter fönstret i söderläge kan du behöva något som avskärmar solstrålarna, särskilt på sommaren. Här kan särskilda glas eller olika typer av persienner hjälpa till. Mellanglas-persienner går att montera på kopplade, inåtgående fönster. I annat fall används frihängande persienner som fästs på fönstret inomhus.

Vädring
Är det ett fönster som du lätt behöver öppna för vädring finns bl a utåtgående, vrid- eller sideswingfönster. Väljer du istället ett inåtgående fön­ster kan du från vissa tillverkare välja en tvåvägsfunktion (Kipp-dreh-beslag), så att du lätt kan öppna fönstret upptill.

Energi och miljö
Nya fönster kan sänka dina energikostnader rejält. Kom ihåg att när du minskar förbrukningen av energi så gör det gott för både din plånbok och miljön. Ett fönster av kvalité håller dessutom i decennier. 

Barnsäkerhet
Med vädringsbeslag får du en öppning på 10 cm - lagom stort för att vädra och tillräckligt litet för att förhindra att någon tar sig in eller ut. Säkrast är det att montera vädringsbeslagen upptill på fönstret. Fönsterdörrar kan förses med en speciell spärranordning. Karmfasta och inåtgående fönster har generellt sett högre säkerhetsnivå. Våra vridfönster och sideswingfönster är barnsäkra även i standardutförande.