Du har inga varor i din kundvagn
Privat Företag

Arbetsmiljö - Byggarbetsmiljösamordnare

Från projektering (BAS P) till byggfas (BAS U).

FÖR VEM?

Alla som skall arbeta som byggarbetssamordnare som t.ex:
› Byggherrar
› Beställare
› Byggarbetsmiljösamordnare BASP/BAS-U
› Projektledare
› Entreprenörer
› Total entreprenörer
› Under entreprenörer
› Arbetsledare

Utbildningen ger dig kunskap i hur arbetsmiljöfrågorna skall styras hela vägen från planeringen till färdigställandet av byggprojektet. Enligt arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild BAS för att leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen.

PROGRAM

› Genomgång av utbildningsmaterial
› Vad är BAS, BAS-P/U
› Förkortningar och begrepp
› Riskanalys genomgång
› Bygg- och anläggningsarbete
› Byggmarknaden
› Arbetsmiljöverket – krav och rättigheter
› Byggherrens ansvar
› Information om vikten av BAM
› Förhandsanmälan och arbetsmiljöplan

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

› AFS 1999:03 ”Byggnads och anläggningsarbete”
› AFS 2008:16 § 6 Personer som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare ska ha utbildning.
› Arbetsmiljölagen (AML)
› Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

Efter godkänd utbildning utfärdas ett personligt kompetensbevis.

Längd: 1 dag
4 700 kr/deltagare
exkl. moms