Du har inga varor i din kundvagn
Privat Företag

Arbetsmiljö - Byggarbetsmiljösamordnare

En byggarbetsmiljösamordnare ska enligt lag alltid utses av byggherren. Som byggarbetsmiljösamordnare är du ansvarig för projekteringen (BAS P) respektive utförandet (BAS U) och ska kunna styrka din kompetens. Med vår utbildning får du de kunskaper du behöver för att kunna vara BAS P/BAS U.

Kursens syfte är att ge kunskaper att kunna agera som BAS-P/BAS-U i små och medelstora byggprojekt. Kursen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Under utbildningen får du en gedigen verktygslåda att ta hem innehållande bl.a. underlag för arbetsmiljöplaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Kursen innehåller arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar samt de konkreta arbetsuppgifterna som BAS-P/BAS-U ansvarar för.

KURSMOMENT

Under kursen går vi igenom:
• Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen
• BAS P/U – ansvar och arbetsuppgifter
• Gällande föreskrifter
• Byggherreansvar
• Planering
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
• Riskanalyser, riskbeteende och stress
• Skyddsorganisation, skyddsronder
• Projektering
• Samordning
• Uppföljning
• Kunskapsprov

KURSMÅL

Efter genomförd kurs ska du ha kunskap att i praktiken utföra ditt arbete i din roll som BAS P eller BAS U direkt kunna gå in i din nya roll.

MÅLGRUPP

Alla som är samordningsansvariga, byggarbetsmiljösamordnare, chefer, skyddsingenjörer, installatörer, arbetsledare, tekniker, fackliga företrädare eller skyddsombud.

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande arbetsmiljöutbildning.