Du har inga varor i din kundvagn
Privat Företag

Arbetsmiljö - Fallskydd

Fallskyddsutbildning för arbete över 2 meters höjd. Utbildningen berör riskbedömning, förebyggande åtgärder samt användande av fallskyddsutrustning.

FÖR VEM

Personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre ska använda utrustning – fasta eller personliga. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagaren innehar korrekt kunskap för arbetsuppgiften.

MÅLET MED UTBILDNINGEN

Efter godkänd utbildning ska deltagaren:
› Ha kännedom om rådande lagar och normer för arbete i fallriskmiljöer.
› Förstå vikten av en god riskanalys och räddningsplan
› Ha förståelse för vad som händer vid ett fall


Ha kännedom om hur Personlig Fallskydds
Utrustning används korrekt: (PFU)
› Helkroppssele
› Fallstoppslina
› Stödlina
› Fallskyddsblock
› Glidlås för skena och wire

PROGRAM

› Introduktion
› Lagar och föreskrifter
› Begreppsförklaring
› Fortlöpande besiktning
› Riskbedömning och ansvar
› Permanent fallskydd och personligt fallskydd


Efter godkänd utbildning utfärdas ett personligt
kompetensbevis.

Längd: 4 timmar
2 200 kr/deltagare
exkl. moms