Du har inga varor i din kundvagn
Privat Företag

Entreprenadjuridik grunder

Kurs i entreprenadjuridik som ger grundläggande kunskap kring standardavtalen AB 04, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader och ABT 06, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationer.

Längd: 1 dag
Giltighetstid:
5,400.00 kr

AB 04 reglerar utförandeentreprenader, där beställaren tillhandahåller projekteringen, och ABT 06 används vid totalentreprenader där entreprenören har ansvaret för att ta fram delar av eller hela projekteringen. Utbildningen går igenom hur avtalen ska tillämpas i praktiken och vilka juridiska regler som finns i samband med entreprenader.

För vem?

Kursen vänder sig till dem som är utförare, beställare av entreprenader eller alla som kommer i kontakt med anbud och avtal i samhällsbyggnadssektorn som också vill få kunskaper om standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Kursens mål

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik rörande standardavtalen AB 04 och ABT 06, i syfte att öka sin lönsamhet genom att undvika tvister, onödiga kostnader och andra vanliga problem.

Program

Vi går igenom grundläggande avtalsrätt och du får även grundläggande kunskaper i de viktiga standardavtalen AB 04 och ABT 06.
Genomgång av entreprenadformer och upphandlingsformer:

 • Utförandeentreprenader AB 04
 • Totalentreprenader/funktionsentreprenader ABT 06
 • Upphandlingsformer

Genomgång av standardavtalen AB 04 och ABT 06 med tyngdpunkt på:

 • Centrala begrepp i AB 04 och ABT 06
 • Hur AB blir en del av entreprenadavtalet
 • Förutsättningar för avsteg från AB 04 eller ABT 06
 • Vad händer vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna? Vad gäller i första hand?
 • ÄTA (ändringar och tillägg, samt avgående arbeten)
 • Hinder i entreprenaden
 • Fel i entreprenaden
 • Entreprenörens ansvar under genomförandetiden, under garantitiden och under resterande ansvarstid
 • Med flera andra vanliga frågeställningar kopplade till standardavtalen

I mån av tid kan deltagarna ställa frågor inom ramen för kursämnet.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Certifikat

Efter genomförd utbildning får deltagarna ett intyg.

Våra utbildare

Utbildningen genomförs av särskilt erfarna jurister och advokater från branschen med stor pedagogisk förmåga.

Tips

Efter denna kurs rekommenderar vi att du även går utbildningen Entreprenadjuridik Fördjupning. Här går vi ännu djupare in i standardavtalen AB 04, ABT 06, AB-U och ABT-U och deras praktiska tillämpning. Vi diskuterar casebaserade frågeställningar och aktuella prejudikat och andra domar.