Du har inga varor i din kundvagn
Privat Företag

Juridik - Entreprenadjuridik grunder

Den svenska entreprenadrätten bygger idag på två övergripande standardavtal som ligger till grund för de allra flesta entreprenader som utförs i Sverige. I grundkursen i entreprenadjuridik får du lära dig om AB 04 och AB 06.

Som de flesta känner till är de ekonomiska marginalerna för entreprenören små, därför är det mycket viktigt att kunna få full ersättning för sina störningskostnader. Kursen är inriktad mot att beskriva juridiken som styr de situationer som ger upphov till störningar för entreprenören. Vi går igenom reglerna och har ett praktiskt moment om hur entreprenören kan hantera störningar för att hamna i ett så gott ekonomiskt läge som möjligt. Reglerna presenteras utifrån verkliga fall och som deltagare kan du bidra med frågor och exempel från din egen arbetssituation.

KURSMOMENT

Under kursen går vi igenom:
• Grundläggande avtalsrätt
• Val av standardavtal, dess systematik och olika entreprenadformer
• Arbetets omfattning, utförande och funktionsansvar med mera
• ÄTA-arbeten och hantering av formaliakrav
• Organisation – ombud, byggmöten och dagbok
• Tider – behandling av kontraktstid, hinder, forcering, ansvarstid, garantitid och vite vid försening
• Ansvar – resultat- och garantiansvar, ansvar för försening, fel och skador samt även frågor om försäkringsskydd

KURSMÅL

Att du efter genomförd kurs har grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik.

MÅLGRUPP

Du som arbetar inom bygg-, installations- och anläggningssektorn och kommer i kontakt med frågor som har med hinder, störningar och tidsförlängningar att göra. Platschefer, arbetsledare, projektledare och övrig ledande personal.