Du har inga varor i din kundvagn
Privat Företag

Juridik - Entreprenadjuridik grunder

Den svenska entreprenadrätten bygger idag på två övergripande standardavtal som ligger till grund för de allra flesta entreprenader som utförs i Sverige. I grundkursen i entreprenadjuridik får du lära dig om AB 04 och ABT 06.

Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till för att undvika både problem och onödiga kostnader. Denna utbildning i entreprenadjuridik ger dig en genomgång av hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken.

FÖR VEM?

Utbildningen vänder sig till dig som är utförare eller beställare av entreprenader. Du vill få kunskaper om standardavtalen AB 04 och ABT 06 och vilka juridiska regler det finns att förhålla sig till i samband med utförandeentreprenader och totalentreprenader.

PROGRAM

› Allmänt om standardavtalen AB 04 och ABT 06
› Vad är ett standardavtal?
› Några centrala begrepp i AB 04 och ABT 06
› Hur blir AB en del av entreprenadavtalet?
› Kan AB användas som lag av domstol?
› Kan delar av AB avtalas bort?

GENOMGÅNG AV ENTREPRENADFORMER

Utförandeentreprenader AB 04
Totalentreprenader ABT 06

AVTAL ENLIGT AB 04 OCH ABT 06

› Vad händer vid motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna?
› Allmänt om skriftlighetskrav i AB
› Ansvar
› Allmän ansvarstid är 10 år
› Garantitid 5 respektive 2 år
› Förlängning av garantitid
› Garantitid efter hävning av avtal
› Entreprenörens ansvar under och efter garantitid
› Entreprenörens allmänna ansvar under entreprenadtiden

Längd: 1 dag
5 200 kr/deltagare
exkl. moms