Du har inga varor i din kundvagn
Privat Företag

Säkerhet - Heta arbeten

I arbeten där det föreligger risk för brand skall man vara certifierad för heta arbeten. Alla inblandade måste veta hur man förebygger brand och hur man agerar om faran skulle vara framme. Denna utbildning ger dig kunskap om detta samt ett certifikat som gäller i 5 år.

De flesta arbetsredskap som kan alstra värme kräver att användaren innehar Heta Arbeten-certifikat, t.ex. svets, rondell, lödkolv och värmepistol. Kursen är utformad enligt de regler som är framtagna av Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagen i Sverige.

KURSMOMENT

Under kursen går vi igenom:
• Allmänt om brandfarliga Heta arbeten
• Brandskyddsorganisation
• Brandkunskap, brandsläckning och släckutrustning
• Förebyggande brandskydd
• Brandfarlig vara som EX-miljö
• Tätskiktsarbete
• Praktik
• Praktiska övningar med handbrandsläckare och brandfilt

KURSMÅL

Efter genomförd kurs ska du ha fått kunskaper om hur man skapar en säker arbetsplats vid ”heta arbeten”. Hur riskerna för brands uppkomst minimeras samt hur konsekvenserna begränsas till följd av brand om sådan trots vidtagna säkerhetsåtgärder uppstår.