Du har inga varor i din kundvagn

Fasad & Betong

Fasad & Betong har en starkt genomtänkt och miljöanpassad verksamhet med lång erfarenhet från många olika byggprojekt. Vi behärskar alla metoder och produkter. Genom samarbete med oss slipper du kontakten med ett stort antal leverantörer eftersom vi erbjuder hela det produktsortiment som behövs.

Våra leverantörer:

joma


Referensobjekt Grand Hotell Stockholm

I augusti 2017 påbörjades projektet att rusta upp fasaden på Grand Hotell. Fasaden var tidigare renoverad med rivputs och uppdraget var att återskapa fasaden som den en gång såg ut.

Fasadytan täckte 2500 kvm men då fasaden skulle få tillbaka en omfattande mängd stuckatur så var fasadytan i realiteten 3-4 gånger så stor.

Entreprenaden gick till Stark Fasad. Den 2 januari 2018 satte platschef Calle Cederqvist tillsammans med 6 murare och 17 stuckatörer igång arbetet.

En båt ifrån Vaxholmsbolaget hyrdes in för att fungera som byggbod och kontor under projektets gång.

De 6 murarna började med att putsa upp fasaden med Weber Base 103 Rödgrund samt Weber Base 134 Utstockning C och 135 Putsbruk C Hand. De satte därefter upp en stor mängd stuckatur som grundades med Keim I&F Grund och målades med Keim Soldalit.

För att logistiken skulle flyta på så smidigt som möjligt hade Håkan Lindberg på Fasad & betong daglig kontakt med Calle Cederqvist. Allt för att hitta de bästa logistiklösningarna. Materialet delades upp på 500kg per pall av Beijer Fasad & Betong innan leverans. Detta för att kunna lyftas upp direkt på ställningen.

Arbetet pågick dygnet runt. På dagtid jobbade murare och stuckatörer med fasaden men under natten fanns annan personal på plats. Deras uppgifter var att städa ställningarna för att underlätta för murare och stuckatörer. Men deras huvuduppgift var framförallt att agera gasolvakt. Under tre månader av arbetets gång hade man gasolvärme på dygnet runt.

Allt byggmaterial till projektet beställdes från Beijer Bygg Fasad & Betong i Häggvik.