Du har inga varor i din kundvagn
Privat Företag

Hantverkarnas frågor om Covid-19 - Beijer svarar

2022-01-11

Frågor och Svar:

Hur ser Beijers tillgänglighet av byggmaterial ut?

Beijer Byggmaterial har förnärvarande mycket bra tillgänglighet med undantag för ett mindre antal produktgrupper såsom:

  • Vitvaror och elmaskiner etc. I dessa fall beror leveransproblemen på komponentbrist.
  • Konstruktionsplywood. I detta fall överstiger fortfarande den globala efterfrågan det rådande utbudet.
  • Vissa kemikalier som är viktiga ingredienser i andra produkter. Exempel på det är silikon
  • Logistikproblem från primärt Asien. Även här ser vi en förbättrad situation men volymen containrar är fortfarande för liten och prisnivån fortfarande mycket hög.

Det kan också förekomma specifika produkter med sämre tillgänglighet och det kan bero på en mängd orsaker, vilket är normalt även i ”normala tider”.

I vilken produktkategori ser ni de största prisförändringarna?

Under 2021 har vi sett mycket stora prishöjningar på många bulkvaror såsom trävaror, cellplast, träbaserade skivor, stålprodukter etc. Även om vi ser en del prishöjningar framgent för stål och plywood, har den uppåtgående trenden brutits och i vissa fall ser vi nu fallande priser. Exempel på det är OSB och trävaror. Det vi upplever nu som inte varit så påtagligt är prishöjningar i mer förädlade produktkategorier. Det gäller primärt tungt byggmaterial som gips, isolering, bruk men också kök, fönster, dörr, golv etc. Orsakerna till dessa höjningar är att producenterna liksom vi drabbats av de kraftiga energipriserna men också av stigande priser på bulkvaror vilket är det ingående materialet i de mer komplexa produkterna.

Hur ser Beijer på tillgängligheten under sommarsäsongen 2022?

Fram tills att den nya vågen av corona slog till globalt var vår uppfattning att tillgängligheten under kommande högsäsong såg mycket bra ut. Men den nya coronavågen har inneburit en fortsatt hög osäkerhetsfaktor. Osäkerheten handlar om hur pandemin påverkar konsumtionen globalt men också hur produktionen och distributionen påverkas. Vår bedömning är dock fortfarande att tillgängligheten kommer att vara god under 2022.

Hur jobbar Beijer för att säkra byggmaterial framöver?

Sedan utmaningarna uppstod har vi arbetat intensivt med att säkra våra varuflöden och jobbat förebyggande. Vi har t.ex. höjt lagernivåerna på viktiga varor, tagit fram substitutlistor för bristprodukter, ändrad/optimerad logistik för att säkra varor på rätt plats, stödköpt produkter där vi kan se potentiella tillgänglighetsproblem framåt och delat upp volymer på flera leverantörer. Vi har också säkrat upp reservvolymer på utvalda produkter hos leverantörer och i våra lager. Vi är också i dialog med ett antal leverantörer om deras exponering i deras värdekedja. Detta då primärt om de har kritiska ingredienser/komponenter som har hög risk i form av få leverantörer och långväga distribution.

Vad är Beijers styrka i denna situation?

Beijer har den största inköpsorganisationen för byggmaterial i Sverige och tillhör också Stark Groups nordiska och europeiska inköpsorganisation. Detta ger fördelar både för uppdelning av volymer länder emellan och en god kommunikation om hur marknaden utvecklas i hela Norra Europa. Det är också viktigt att notera att Beijer har Sveriges största lager av byggmaterial som är en trygghet i nuvarande läge. Vi arbetar också med en bred leverantörsbas både i Sverige och i hela världen.

Påverkas priset av ert byggmaterial på grund av covid-19?

Ja, priserna har påverkats enormt av de konsekvenser som covid-19 inneburit. Detta dels genom de nedstängningar i samhället i början av pandemin som orsakade varubrist och som vi sen inte lyckats kompensera. Pandemin inleddes också av en ökad efterfråga på ett stort antal produkter genom “staycation” vågen vilket påverkade priserna globalt och i Sverige. Vi ser nu också hur “covidvågor” slår till i olika delar av världen och skapar rubbningar både i utbud och efterfråga, vilket i sig påverkar priserna. Vår bedömning är att ”rubbningarna” kommer att bestå en längre tid framöver och att vi därmed måste lära oss hantera dem.

Vad kan jag som kund göra för att minska smittspridningen?

Du kan hjälpa oss att minska risken för smittspridning genom att följ anslagna anvisningar när du besöker våra byggvaruhus kring att hålla avstånd och hygien. Aktuella öppettider för ditt byggvaruhus hittar du här: våra byggvaruhus

Jag vill helst inte besöka ett byggvaruhus, vad har jag för alternativ?

Vår e-handel är ledande i branschen med över 65 000 köpbara artiklar. Där kan du se aktuellt lagersaldo på våra varuhus och handla direkt med dina avtalspriser. Genom att använda tjänsten Packat & Klart så kan du enkelt hämta upp ditt byggmaterial färdigpackat inom tre timmar på ditt varuhus, kostnadsfritt. Om du hellre vill att vi kör ut materialet till din arbetsplats så kan du få det levererat nästa arbetsdag, om du lägger order innan 16.00.

Så hanterar Beijer Byggmaterial Coronaviruset

Med anledning av den pågående pandemin av Coronavirusets (covid-19) spridning i Sverige så har vi på Beijer Byggmaterial vidtagit nödvändiga åtgärder för att agera nu och vara förberedda för den pågående situationen. Vi hoppas med detta minimera konsekvenser som det kan få för alla berörda parter. Vi arbetar bland annat med att:

  • Säkra vår värdekedja genom kontinuerlig dialog med leverantörer och utvärderar risker.
  • Säkra all egen logistik och förbereder alternativa leveranskedjor.
  • Ser över lagernivåer och anpassar oss efter nya leveransförhållanden.
  • Säkrar funktioner på distributionshubbarna gällande drift och personal.

För att vi ska hålla oss friska och kunna fortsätta att Bygga Dom Som Bygger så jobbar vi med löpande information till våra medarbetare, där följer vi primärt Folkhälsomyndighetens samt Svensk Handels rekommendationer. Vi har exempelvis infört:

  • Tydliga riktlinjer om vad som gäller under pågående pandemi med försiktighetsåtgärder
  • Löpande kommunikation

Har du ytterligare frågor, så är du välkommen att kontakta någon av oss på Beijer.