Du har inga varor i din kundvagn

KALKBRUK


Artikelnr. 001339583
BASTA CORROSIVE SUNDAHUS B
Variant
Artikelnr.
KORNSTORLEK
VIKT
 
0-1 mm
25 kg
0-3 mm
25 kg
Produktinformation
Kalkbruk för användning där slät och jämn yta erfordras, som t.ex. vid omfattningar och listdragningar. Lämpligt som finlagningsbruk för laganingar av mindre skador. Även för invändiga ytor.

Kalkbruket är ett torrbruk baserat på luftkalk med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Bruket är pumpbart.

Underlag
Underlag av Cal 142 Kalkbruk.

Blandning
Använd ca 6 liter vatten till 25kg bruk. Blanda med snabbgående blandare i 3-4 min eller med långsamgående blandare i 7-10 min.

Förbehandling
Förvattna den tidigare grovputsade ytan. Använd en slang med finspridarmunstycke.

Applicering
Applicering får inte ske vid risk för temperaturer under +5C. Vid risk för lägre temperatur ska vinteråtgärder vidtas. Bruket appliceras med slev eller lämplig putsspruta i max 3mm skikttjocklek. Ytan ska under arbetets gång fuktas emellanåt för att påskynda karbonatiseringen. Tillrett bruk kan användas nästa dag. Tillsätt då vid behov ytterligare vatten och rör upp bruket. Avled regnvatten från taket.

Efterbehandling
Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in.
MILJÖMÄRKNING BASTA CORROSIVE SUNDAHUS B
KORNSTORLEK 0-1 mm
MODELL Cal 144
MATERIALÅTGÅNG Ca 5 kg/m² vid 2 mm tjocklek
VIKT 25 kg
REKOMMENDERAD SKIKTTJOCKLEK 2-3 mm
VATTENBEHOV Ca 6 liter /25kg
APPLICERINGSTEMPERATUR Minst + 5°C
UTOMHUSBRUK Ja
INOMHUSBRUK Ja
LAGRINGSTID 12 månader torrt i oöppnad förpackning
PUMPBAR Ja
ANTAL ST/PALL 40 säck/pall
BALLAST Krossad dolomit och sand
BINDEMEDEL Släckt teknisk kalk
TYP Kalkbruk