Du har inga varor i din kundvagn

UNDERLAGSBRUK THERM 340

Underlagsbruket används som första grovputspåslag i Serporoc Fasadsystem.

Artikelnr. 002416551
BASTA CORROSIVE SUNDAHUS B
Produktinformation
Underlagsbruket används som första grovputspåslag i Serporoc Fasadsystem. Underlagsbruket är ett torrbruk med fibrer som är baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Bruket är pumpbart.

Underlag
Therm 321 mineralullsskiva och weber 323 nät.

Blandning
Använd 4,5-5 liter vatten till 25kg torrbruk. Blanda med en snabbgående blandare i 3-4 minuter eller en långsamtgående blandare i 7-10 minuter. Håll konstant vattenmängd. Vid användande av genomströmningsblandare krävs GS tillsats. Börja med att blanda produkten i relativt styv konsistens för att sedan späda när bruksmassan blandats klumpfri. Blandat bruk måste användas inom 2 timmar.

Förbehandling
Se till att weber 323 nät är väl sträckt. Använd Therm 325 Clips om nätet är ojämnt och buligt. Underlaget ska vara torrt. Skyddstäckning ska utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att utrustning finns på plats för att kunna för- och eftervattna samtliga ytor. Vädertäckningar ska vara på platssamt eventuella uppvärmnings möjligheter.

Applicering
Applicering får inte ske vid risk för temperaturer under +5C. Vid risk för lägre temperatur ska vinteråtgärder vidtas. Underlagsbruket påförs med lämplig putsspruta eller dras på för hand. Påför bruket så att armeringsnätet är täckt av bruk, ca 10mm tjocklek (ca 20 kg/m²). Dra av bruket med rätkäpp. Ytan ska vara skrovlig, t.ex. spikriven eller våfflad. Fönstersmygar grundas noggrant. Överskottsbruket dras av så att smygen blir så jämn som möjligt. Detta underlättar putsningen av efterföljande skikt.

Efterbehandling
Underlagsbruket ska eftervattnas. Använd då en slang med finspridarmunstycke. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska användas.
MILJÖMÄRKNING BASTA CORROSIVE SUNDAHUS B
KORNSTORLEK 0-3 mm
VIKT 25 kg
MODELL Therm 340
MATERIALÅTGÅNG Ca 20 kg/m²
APPLICERINGSTEMPERATUR Minst + 5°C
REKOMMENDERAD SKIKTTJOCKLEK Ca 10 mm
UTOMHUSBRUK Ja
VATTENBEHOV Ca 4,5-5 liter /25kg
TRYCKHÅLLFASTHETSKLASS CA IV EN 1015-11
LAGRINGSTID 12 månader torrt i oöppnad förpackning
PUMPBAR Ja
BINDEMEDEL Kalk och cement
FIBRER Ja
TYP Underlagsbruk
VATTENABSORBTION W1 EN 1015-187
VIDHÄFTNING 0,3 Mpa EN 1015-12
ANTAL ST/PALL 40 säck/pall
ANVÄNDNINGSTID Ca 2 tim
BALLAST Krossad dolomit, sand samt fibrer 0-3 mm