Du har inga varor i din kundvagn

VÄGGSPACKEL F5

Väggspackel F5 används för reparation, upprätning och spackling av fasader, vägg- och takytor både inomhus och utomhus.

Artikelnr. 005047380
SUNDAHUS B
Variant
Artikelnr.
VIKT
 
12,5 kg
5 kg
Produktinformation
Väggspackel F5 används för reparation, upprätning och spackling av fasader, vägg- och takytor både inomhus och utomhus. Kan användas på torrt underlag innan dispersions, polymersilikat, lasyr, acrylfärger, tapetklister och liknande påföres.

Väggspackel F5 är ett vitt pulver som består av fiberarmerat specialcement och väl dispergerbara plaster som ger produkten dess elastiska egenskaper. Spacklet är vatten- och väderbeständigt.

Underlag
Underlaget ska vara torrt, bärkraftigt och fritt från damm, smuts och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning. Elastiska målningsskikt samt lösa eller svagt bundna målningsskikt, lösa puts och tapeter skall avlägsnas. I tveksamma fall rekommenderas provspackling.

Blandning
Används 6,3 liter vatten till 12,5 kg pulver. Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter pulvret under kraftig omrörning. Det färdigblandade brukets konsistens ska vara smidig och utan klumpar.

Blanda endast så mycket spackelmassa som hinner användas inom 20 minuter. Lägre temperatur förlänger och högre temperatur förkortar bearbetningstiden.

Applicering
Väggspackel F5 kan användas vid temperaturer över +5°C. Skikttjockleken är obegränsad. Efter ca 20 minuter vid en temperatur på +20°C har väggspacklet härdat tillräckligt för att filtning eller glättning kan påbörjas.
MILJÖMÄRKNING SUNDAHUS B
VIKT 12,5 kg
ANTAL ST/PALL 80 säck/pall
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 6,3 liter vatten/ 12,5 kg
MODELL F5
MATERIALÅTGÅNG ca 0,9 kg/m²
APPLICERINGSTEMPERATUR Minst +5°C
REKOMMENDERAD SKIKTTJOCKLEK 0 mm till obegränsad
UTOMHUSBRUK Ja
INOMHUSBRUK Ja
FROSTBESTÄNDIG Nej
LAGRINGSTID 12 månader torrt i oöppnad förpackning
PUMPBAR Nej
ANVÄNDNINGSTID Ca 20 min
BELÄGGNINGSBAR Efter ca 24 tim upp till 10 mm,över 10 mm efter uttorkning
BÖJDRAGHÅLLFASTHET 28 dygn 5 N/mm²
FIBRER Ja
KONSISTENS Smidigt och utan klumpar
TRYCKHÅLLFASTHET 28 dygn 12 N/mm²
TYP Väggspackel