Du har inga varor i din kundvagn

TÄTSKIKT ARDEX S 1-K

Färdigblandat tätskikt för massiva konstruktioner. Kan användas för golv och vägg i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning.

Artikelnr. 900000743
SUNDAHUS B
Variant
Artikelnr.
UTFÖRANDE
 
16 kg
8 kg
EGENSKAPER. ARDEX S 1-K är klar för användning direkt ur sin förpackning. Den smidiga konsistensen gör att produkten är mycket lätt att påföra underlaget utan att stänka eller droppa. När produkten torkat bildas ett elastiskt och tätt skikt. Produkten har en mycket god vidhäftning mot alla normalt förekommande underlag i våtutrymmen.
UNDERLAGET. ARDEX S 1-K kan användas direkt på ytor av t.ex. betong såväl som lättbetong, puts och gipsskivor. Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm och skiljemedel, som kan förhindra vidhäftning.
BLANDNING. ARDEX S 1-K är färdigblandad och får ej förtunnas.
ARBETSSÄTT. ARDEX S 1-K påförs rikligt med roller eller pensel i två lager, den totala skikttjockleken skall vara minst 0,5 mm. För att säkerställa tätskiktets täthet, mäts och dokumenteras materialåtgången.
MILJÖMÄRKNING SUNDAHUS B
ANTAL/STORPACK 64 st/pall
UTFÖRANDE 8 kg
VIKT 8 kg
MODELL S 1-K
TYP Tätskikt
BEARBETNINGSTID ca 1,5 - 2 tim (20°)
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE Färdigblandad
DENSITET (BLANDAD) ca 1,5 kg/liter
KLAR FÖR PLATTSÄTTNING ca 12 timmar (20°C)
KONSISTENS Stabbig, fast
LAGRING Lagras frostfritt i torra utrymmen. Öppnade förpackningar tillsluts väl.
MATERIALFÖRBRUKNING ca 1,1 kg/m²
SKIKTTJOCKLEK 2 skikt ger total tjocklek ca 0,5 mm