Du har inga varor i din kundvagn

TRICOMDUK ARDEX SK-W

En tätskiktsduk som kan användas både på golv och vägg i våtutrymmen.

Artikelnr. 004325679
SUNDAHUS B
Variant
Artikelnr.
UTFÖRANDE
 
10 meter
30 meter
Produktinformation
En tätskiktsduk som kan användas både på golv och vägg i våtutrymmen i bostadsmiljö eller utrymmen med liknande belastning. Tätskiktsduken är flexibel och spricköverbyggande, samt alkalie-, åldrings- och rötbeständig. Den uppfyller kraven enligt BBV på ång- och vattentäthet.

Montering
Duken monteras med Ardex S 1-K på sugande underlag och med Ardex 7+8 på icke sugande underlag. Den får ej användas på underlag som innehåller fukt överstigande 85% RF eller i utrymmen med risk för tillskjutande fukt.

Underlaget ska vara rent, torrt, fast bärkraftigt och fritt från damm och skiljemedel. Vid utförande av väggar och golv ska BBR och gällande branschregler följas. Väggar och golv ska vara av material som är beständiga mot fukt och ha tillräcklig styvhet.

Tätskiktet skall alltid täckas med ytskikt av t. ex. kakel eller klinkerbeläggningar. För utförliga instruktioner se monteringsanvisning för Ardex Tricom och produktblad för de ingående komponenterna.

Viktigt
Tätskiktet kan appliceras på samtliga Ardurapidprodukter efter 24 timmar. På underlag med risk för tillskjutande fukt se Ardex 7+8.
MILJÖMÄRKNING SUNDAHUS B
LÄNGD 10 m
UTFÖRANDE 10 meter
BREDD 1000 mm
TJOCKLEK 0,51 mm
MODELL SK-W
TYP Tätskiktsduk
VIKT 315 g/m²
ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND > 5,15 miljoner s/m
LAGRING Förvaras torrt och stående.
LAGRINGSTID Max 24 månader i originalförpackning.
MATERIAL Polypropylen
TEMPERATURBESTÄNDIG -35°C till +90°C
TRYCKVATTENTÄT Max 3 bar