Du har inga varor i din kundvagn

TÄTSKIKT FLEX TEC 2

Tätskiktsmembran för samtliga Weber våtrumssystem som ger ett vattentätt tätskikt.

Artikelnr. 900034126
BASTA SUNDAHUS B
Variant
Artikelnr.
UTFÖRANDE
 
15 kg
2 kg
5 kg
Produktinformation
Tätskiktsmembran för samtliga Weber våtrumssystem som ger ett vattentätt tätskikt. Produkten är avsedd som vattentätande skikt på invändiga väggar och golv i konstruktioner med keramiska plattor i bostadsrum och därmed jämförliga våtutrymmen i offentliga byggnader.

Underlag
Tätskiktet kan användas på betong äldre än 2 månader, murverk putsat/spacklat med cementbaserad puts, godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel eller formstabila våtrumsskivor. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Relativa fuktigheten i underlaget får ej överstiga 85 % (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt).

Underlaget förbehandlas med tätskiktsprimer Tec 1. Vid värmeslingor i betongbjälklag (nygjutning), ska värmen vara påkopplad minst 1 månad före applicering av tätskikt. Före applicering av tätskikt ska golvvärmen vridas ner så att golvtemperaturen ej överstiger 20°C.

Applicering
Produkten är bruksfärdig i förpackningen. Den skall omröras (ej skakas) före användning. Appliceras med roller eller pensel enligt aktuell monteringsanvisning för valt Weber våtrumssystem. Tätskiktet går att spruta.

Observera
Tätskiktsmembranet fäster snabbt mot de flesta underlag. Skydda angränsande ytor för spill. Avlägsna eventuellt spill omgående med vatten. Rengör verktygen omedelbart i vatten efter användning. Tätskiktsmembran skall ej användas utomhus eller i bassänger.
MILJÖMÄRKNING BASTA SUNDAHUS B
UTFÖRANDE 15 kg
VIKT 15 kg
MODELL Tec 2
TYP Membran & Folielim
ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND Större än 1 000 000 s/m mätt mellan 75 till 100% relativ fuktighet
DEFORMATIONSKLASS 3
LAGRING Förvaras svalt, får ej utsättas för frost
LAGRINGSTID 12 månader
MATERIALFÖRBRUKNING 0,65 kg - 1,0 kg/m²
VATTENTÄTHET Klass VTv, Klass VTg
VIDHÄFTNINGSHÅLLFASTHET >0,5 MPa på väl rengjort betongunderlag