Du har inga varor i din kundvagn

GASFILTER SR

Passar till helmasker med filteradapter 280-3 samt Sundströms halvmasker.

Artikelnr. 002765154
Variant
Artikelnr.
UTFÖRANDE
 
SR 217
SR 297
Gasfilter SR 297, klass 1, är avsett för användning tillsammans med Sundströms halv- och helmasker.
Filtret är av typ ABEK och skyddar mot följande typer av gaser/ångor:
Typ A skyddar mot organiska gaser och ångor, lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C.
Typ B skyddar mot oorganiska gaser och ångor, t ex klor, svavelväte och cyanväte.
Typ E skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluor väte.
Typ K skyddar mot ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin.
Gasfiltren kan enkelt kombineras med partikelfilter SR 510 P3 R, för att erhålla skydd även mot aerosoler (partiklar), t ex vid sprutmålning.
UTFÖRANDE SR 297
FILTERKLASS ABEK
FILTERTYP Gasfilter