Du har inga varor i din kundvagn
Bygg ett jakttorn - byggbeskrivning |

Bygg ett jakttorn - byggbeskrivning

Jakttornets placering på jaktmarken är en viktig förutsättning för att få ett lyckat resultat. Försök att placera ditt jakttorn nära en skogsridå. Då blir det oftast lättare att smyga dit osedd samtidigt som du får mycket kamouflage när du sitter i tornet.

En annan strategi kan vara att flytta in jakttornet en bit in i skogen i stället för att ha det vid åkerkanten. Detta är lämpligt då man jagar kron- eller dovhjort då dessa vilt ofta har bråttom över större öppningar men tar det lugnare i skogskanten. Ett bra tips vid tornplacering är att inte ställa jakttornet precis på en viltväxel utan på ett lagom avstånd vid sidan om.

Jakttorn som placeras ut på jaktmarken ska inte fästas med spik eller skruv i träden. Det ger risk för skador och kan leda till stora kostnader för den trämekaniska industrin genom att såg- och hyvlingsutrustning förstörs.

Under jakt tjänar jakttornet många syften:

• jägaren kan se över lågväxande träd och buskar, vilket skapar ett renare skottfält
• beroende på vinden minskar människovittringen då den sprids till högre luftlager
• räcket till jakttornet ger ett stadigt skjutstöd som underlättar ett säkert skott
• viltet har inte samma uppmärksamhet på vad som finns några meter upp
• skjutvinkeln mot marken ökar möjligheten till ett bra kulfång
• jaktledaren och kamraterna vet exakt var skytten befinner sig på jaktmarken.

Jakttorn utsätts ibland för sabotage. Ett tips, om jakttornet ska stå utmed en väg, är att montera en fågelholk på det. Det minskar risken att utomstående välter tornet.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Uppmärkning av jakttorn
Märk upp jakttornen med varningsskyltar som talar om att tornet beträds på egen risk. Genom att sätta upp varningsskylten fritas inte jakttornsinnehavaren från ansvar. Vill man vara på den säkra sidan kan det vara bra att kunna ta bort stegen till jakttornet så att obehöriga inte tar sig upp i tornet. Sätt gärna ett nummer på jakttornet för att förenkla för nya jägare som kommer på jakt och inte känner till jaktmarken.

Materialval
Den här typen av träkonstruktioner utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet.

Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/A till:

• trä i kontakt med mark
• trä i konstruktioner där personsäkerheten kräver att dessa inte försvagas (till skydd mot olycksfall)
• trä som är svårtutbytbart efter inbyggnad i fuktig miljö.

Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/AB till:

• oskyddat trä ovan mark

Läs mer i Byggbeskrivning "Bra att veta om impregnerat trä".