Du har inga varor i din kundvagn
Bygg ett trädäck på mark - byggbeskrivning |

Bygg ett trädäck på mark - byggbeskrivning

Så här kan man bygga ett trädäck på mark. Fundera redan från början på hur en eventuell framtida tillbyggnad ska göras. Det kan gälla en utbyggnad i vinkel eller en del under tak. Ett trädäck direkt på mark bygger man om husgrunden är låg och marken är något så när plan intill huset. 

För att bygga ett trädäck på mark utan tak behövs inte bygglov. Tänk på, att om planer finns på att senare bygga väggar och tak, så är dessa bygglovspliktiga om taket blir större än 12 m2 och om man kommer närmare tomtgräns än 4,5 m. 

Alla mått är i mm där inget annat anges.  

Materialval

Den här typen av träkonstruktioner utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför ett material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet.

Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/A till:
- trä i kontakt med mark
- trä i konstruktioner där personsäkerheten kräver att dessa inte försvagas (till skydd mot olycksfall)
- trä som är svårutbytbart efter inbyggnad i fuktig miljö (till exempel i syllar, på plintar och betongplattor)

Välj tryckimpregnerat trä klass NTR/AB till:
- oskyddat trä ovan mark
- Beijers tryckimpregnerade trall är NTR/AB-klassat och omfattas av 20 års konsumentgaranti

Det är viktigt att dimensioneringen är väl tilltagen och att sammanfogningarna görs starka. Alla fästdon och beslag av metall som spik, skruv, bult och vinkelbeslag ska vara ordentligt rostskyddade – använd rostfritt alternativ före varmförzinkat.

För trallgolv i nära anslutning till marken kan det vara motiverat att använda spik eller skruv av rostfritt stål. Ytbehandla med transparent träskyddsolja som skyddar träets yta och motverkar att småsprickor uppstår. Var särskilt noggrann med ytbehandling av ändträytor som bör mättas med penetrerande grundolja.

Förbered marken

När ett trädäck ska byggas direkt på mark är det viktigt att marken förbereds noggrant. Underlaget måste vara stadigt, väldränerat och plant. All matjord ska grävas bort till fast underlag. Fyll därefter ut med ett cirka 200 tjockt lager makadam 16/32. För att undvika sättningar bör makadamlagret packas med hjälp av en vibrator, så kallad padda. Man får då ett stabilt bärlager som, eftersom det är dränerande, också motverkar rörelser på grund av tjälskjutning. Ovanpå makadamlagret lägger man ut en fiberduk för att hindra sanden att rinna ner i underlaget.

Bygga ett fast trädäck

Här förbereds ett fast trädäck. Golvet spikas eller skruvas mot fasta reglar 45 x 95. Reglarna fixeras på c 600 ovanpå det utjämnade makadamlagret. (c 600 = avstånd mellan reglarna mätt från centrum på den ena regeln till centrum på den andra.) Med hjälp av ett långt vattenpass avvägs reglarna noga så att lutningen från huset blir cirka 10–20 mm/meter.

Golvets ytterkanter avslutas med bräder 28–34 x 145 på högkant. Därefter fylls utrymmet mellan reglarna med sand som packas och vattnas ordentligt. Slutligen avjämnas sanden med rätskiva eller bräda med golvreglarna som banor. Detaljstudien B visar avslutning invid vägg. Konstruktionen underlättar för regnvatten att rinna ner i marken. Det 100–200 breda utrymmet fylls med singel eller små kullerstenar.

Här avslutas golvets ytterkanter C med täckbräder 28–34 x 145. På trädäckets kortsidor spikas de mot golvreglarna och på långsidorna spikas de mot reglarnas ändträytor som blir helt intäckta. Trädäckets golv görs av dimensionen 28 x 95–120. Se till att avståndet mellan golvbräderna och täckbräderna är lika stort som mellan golvbräderna. Använd 5 mm tjocka distansbitar när bräderna spikas eller skruvas fast, så blir springorna lika breda.

Lösa trallrutor

Ett altangolv direkt på mark kan också byggas med lösa trallrutor på underslag. Förbered marken som tidigare beskrivits. Banor av raka träreglar avvägs med hjälp av ett långt vattenpass. Fyll på med sand och jämna till. Sandlagret, som ska vara 50–100 tjockt, vattnas och packas noga. Därefter avjämnas det översta sandlagret med hjälp av rätskiva eller lång rak bräda på banorna. Slutligen avlägsnas banorna. 

På den plana sandytan kan nu trallmoduler läggas ut löst. Vill man ha ett bra trallgolv som håller länge och som förblir plant ska man först placera ut lösa underslag av till exempel 22 x 95 tryckimpregnerat virke på c-avstånd 300–400. Ovanpå underslagen läggs trallmoduler ut så att brädriktningen växlar. 

Golvtrallar av impregnerat trä kan köpas i färdiga moduler 600 x 600 eller 800 x 800. Vill man ha dem i kraftigare dimensioner och större moduler kan man tillverka dem själv.