Du har inga varor i din kundvagn
Bygg staket & plank - byggbeskrivning |

Bygg staket & plank - byggbeskrivning

När du väljer stakettyp bör du ta hänsyn till omgivningen eftersom ett staket inte bara påverkar den egna trädgårdens utseende utan också den närmaste miljön, och kanske kvarteret eller bostadsområdet som helhet.

Traditionellt bygger vi relativt låga staket som ramar in eller markerar tomtgränsen. I radhusområden och förtätad villabebyggelse med små tomter är det motiverat att med höga staket och plank skapa insynsskyddade uterum och småträdgårdar.

Alla mått är i mm där inget annat anges.

Stolpfästen
Enklast är att slå ner spetsade staketstolpar i grävda hål. Obs! Spetsning ska vara gjord före impregnering. När stolpen är nerslagen och står rakt och stadigt fylls hålet med stenar som packas ordentligt. Ett eventuellt fastspikat kryss av tvärreglar nedtill på stolpen förstärker ytterligare. Överst fylls hålet igen med betong. Ett annat sätt är att gjuta betongplintar i hål i marken på vilka stolparna fixeras med dubbla kraftiga, varmförzinkade plattjärnsbeslag.

I hålets botten cirka 600–800 djupt gjuts en liten bottenplatta av betong. Ett kraftigt armeringsjärn trycks fast i mitten. När gjutningen hårdnat placeras en rund gjutform av papp Ø 150–200 i hålet och jorden fylls på runtom. Därefter fylls pappröret med betong varvid två varmförzinkade plattjärnsbeslag 6 x 40 gjuts fast. Vid fastgjutningen stagas och fixeras beslagen med en träkloss.

Ytterligare en grundläggningsmetod är ett engelskt stålfundament som slås ner i marken med slägga. Här slipper du både grävning och gjutning. Fundamentet består av en stolpsko svetsad på ett spetsat stål.

Bygglov
Staket är inte bygglovspliktigt. Plank som omger en skyddad uteplats i anslutning till huset är också befriat från bygglov, om det inte är högre än 1,8 m, inte sträcker sig mer än 3,0 m ut från huset och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m.

Materialval
Till stolpar väljs tryckimpregnerat trä klass NTR/A. Stolparnas dimension bestäms av staketets eller plankets höjd och av stolpavståndet (maximalt 2 000). Är stolpavståndet exempelvis cirka 1 800 kan stolpar 70 x 95 användas vid höjder upp till cirka 800, och 95 x 95 vid höjder från 900 upp till cirka 1800. Till spikreglar väljs tryckimpregnerat trä klass NTR/AB. Spikreglarna dimensioneras efter avståndet mellan staketstolparna och efter höjden på staketet.Vanligtvis är det tillräckligt med två reglar. Spjälorna görs till exempel av ytterpanelbräder med en sida finsågad. Det ger bra fäste för färgen. Beslag och spik bör vara av rostfritt material eller varmförzinkat.

Bra ytbehandling får man med minst tre strykningar alkydoljefärg, avsedd för utvändigt bruk. Små kvistmärken kan täckas med kvistlack före målning. Första strykningen (grundningen) görs med en alkydoljegrundfärg. Behandla ändträytorna med penetrerande grundolja eller någon lämplig träskyddsprodukt före grundningen. Var särskilt noggrann vid alla ändträytorna så att de blir ordentligt mättade med färg. Måla inte på trä med en fuktkvot över 16% – gäller även för impregnerat trä. Fuktkvoten (=kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) kan kontrolleras med hjälp av en elektronisk fuktkvotsmätare.