Du har inga varor i din kundvagn
Måla med Beijer och få 12 års garanti |

Måla med Beijer och få 12 års garanti

FÅ VITVAROT PÅ KÖPET VID KÖP AV KÖK FRÅN MARBODAL

Vid köp av kökssnickerier från Marbodal till ett värde av minst 60 000 kr (inkl moms) erbjuder vi vitvaror på köpet till ett värde av 15 000 Kr. Vid köp av kökssnickerier från Marbodal till ett värde av minst 150 000 kr (inkl moms) erbjuder vi vitvaror på köpet till ett värde av 25 000 Kr.

Kampanjen gäller tom 13/5-19

På Beijer hittar du ett stort utbud av köksinredning från Marbodal.

Marbodals historia och erfarenhet finns i varenda kökslucka, gångjärn, bänkskiva och handtag. Sedan 1924 har generation efter generation av köksbyggare lärt sig vikten av att ständigt utforska nya möjligheter och testa nya material. Marbodal slutar aldrig leta efter nya lösningar och skissa på nya kök. Så har det alltid varit och så kommer det att förbli.

Marbodal

Hållbarhet har alltid varit avgörande för Marbodal. De bygger kök som skall klara tuffa tag under lång tid. Därför levereras ditt kök från Marbodal med hela 25 års funktionsgaranti på de mest utsatta delarna i köket, t ex gångjärn, luckor och skåp. Låt oss hjälpa dig med just ditt nya kök. Marbodal - ett kök för livet.

Välkommen in till något av våra byggvaruhus för att ta del av kampanjer och göra beställningar! ​

DETTA GÖR DU SJÄLV​


SLUTSTRYKNING
Efter att du har monterat panelen gör du den sista strykningen med toppfärg från Beijer Byggmaterial. Täckfärg Cuprinol alternativt Fasadfärg One.

DETTA GÖR DU ELLER VI


MELLANSTRYKNING
Vi mellanstryker panelen med en akrylat/alkyd toppfärg i kulör NCS S 0502-Y. Minsta påläggsmängd, kanter/framsida, 45 my. En mellanstruken panel kan stå utan slutstrykning upp till 9 månader. Dock stryks utsatta fasader, spikskallar och andra öppna ytor omgående.

DETTA GÖR VI PÅ BEIJER


GRUNDFÄRG
Vi stryker grundfärgen, vattenbaserad, ljusgrå NCS S0502-Y. Påföres på en flatsida, båda långsidorna. Minsta påläggsmängd, kanter/framsida, 60my. En grundstruken panel kan stå utan mellan- och slutstrykning i upp till 6 månader. Dock stryks utsatta fasader, spikskallar och andra öppna ytor omgående.

MÅLNINGSANVISNING

STEG 1

Målningen ska ske på rent, fast och målningstorrt virke. Virket ska kännas torrt med handen samt det får inte ha regnat eller varit extremt fuktigt de senaste tre dagarna. Invänta tjänlig väderlek, klart väder utan regn eller dimma. Normal utemålnings säsong är april – oktober i södra Sverige och maj – september i norra Sverige. Fasaden tvättas med Alg & Mögeltvätt innan målning. Vid påväxt av svartmögel eller alger skall ytan även påföras Grön Fri, alg- och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning. Eventuella kapytor samt mekaniska skador som uppstått vid leverans eller under byggtiden behandlas omedelbart med Grundolja Cuprinol Träbas V.

STEG 2

Mellanstrykning och toppstrykning av grundmålad eller mellanstruken panel ska ske så fort som möjligt efter montering dock senast inom 6 månader gällande grundmålad panel och senast inom 9 månader gällande mellanstruken panel. Utsatta fasader och öppna ytor (t.ex. spikskallar) strykes omgående efter montering. För att säkra lång hållbarhet är det viktigt att påföra rätt mängd färg. Särskilt viktigt är det att applicera rätt mängd på kanter och hyvlade underlag: minst100my torr färgfilm.

SKIKTTJOCKLEK

För tunna skikt ger förkortad livslängd medan för tjocka skikt leder till att ämnen stängs inne och ger försämrad vidhäftning! Erfarna målare brukar provmåla en yta, före frukost, som får torka en stund. Om färgen sedan efter frukost börjat ”skinna sig” är påstrykningen för tjock!

STEG 3

Påför 3-4 strykningar oljegrundning
vått-i-vått.

STEG 4

För att bevara det målade träet ska en underhållstvätt med Hustvätt göras minst var tredje år. Eventuella mekaniska skador på konstruktionen ska åtgärdas omgående. Växter och träd skall inte ha direkt kontakt med husfasad. Konstruktionen av fasaden skall vara fackmannamässigt byggd, utformad enligt Hus AMA, samt SP´s handbok av träfasader. Färg kan betraktas som ett halvfabrikat. Resultatet beror av konstruktion, underlagets skick, förbehandling, temperatur, luftfuktighet, applicering, applicerad filmtjocklek osv. Hållbarheten hos färgsystemet påverkas av den lokala miljön runt fastigheten.

TIPS

En grundmålad panel skall alltid strykas två gånger med toppfärgen och med pensel. Blanda färgen från olika burkar för att undvika kulörvarialtioner.

VÄLJ FÄRG FÖR MELLANSTRYKNING

(Målas av Beijer)

Om du väljer att Beijer gör mellanstrykningen har du utöver ljusgrå möjlighet till fler kulörer med 2-3 veckors ledtid.

VÄLJ TOPPFÄRG FÖR MELLANSTRYKNING OCH/ELLER TOPPSTRYKNING

(Målas av dig)

Du kan få brutet vilken NCS kulör du vill av våra fasadfärger Täckfärg Cuprinol och Fasdafärg One Super Tech.

Cuprinol Täckfärg Nordsjö Fasadfärg

VILLKOR FÖR GARANTIN

 • Panelen ska ha genomgått samtliga steg i ytbehandlingsprocessen.
 • Panelen ska monteras på läkt med luftspalt enligt gällande riktlinjer för byggnadskonstruktioner (Hus AMA).
 • Kapytor, ändträ, skador och andra utsatta ställen ska omgående behandlas med grundolja, grundfärg samt toppfärg.
 • Mellanstrykning och toppstrykningen ska göras med Täckfärg Cuprinol, alternativt Fasadfärg One senast 6 månader efter att panelen monterats.Utsatta fasader och öppna ytor (t.ex. spikskallar) strykes omgående efter montering.
 • Panelen ska inspekteras av husägaren en gång om året och tvättas minst var tredje år under hela garantitiden. Inspektionerna av fasaden skall styrkas med dokumentation och med bilder.Ett tips är att titta till fasaden varje vår och åtgärda eventuella mekaniska skador. På så sätt får du en fasad som håller sig snygg och frisk i många år.

HANDHAVANDE

 • Hantera panelen varsamt för att inte skada den målade ytan.
 • Innan montering - förvara panelen på en torr plats med god ventilation.
 • Vid spikning – se till att spikhuvudet slås ner i höjd med panelen och inte tränger för djupt ner i virket då detta skadar målningen och träytan och förkortar panelens livslängd.
 • Fasaden skall vara fackmannamässigt byggd enligt Hus AMA.
 • Garantin omfattar endast den köpta varan, ej arbetskostnader eller andra kringkostnader.
 • Garantin gäller bara vid uppvisat kvitto samt inköp av panel och färg vid samma inköpstillfälle.
BASTA SUNDAHUS C-
One Super Tech från Nordsjö är en självrengörande akrylattäckfärg avsedd för målning på träfasader.
Finns i flera varianter
BASTA SUNDAHUS C-
Nordsjö
BASTA SUNDAHUS C-
Täckfärg är en halvmatt täckande färg avsedd för målning av träfasader.
Finns i flera varianter
BASTA SUNDAHUS C-
Cuprinol