Du har inga varor i din kundvagn

Hantverkarnas frågor om Covid-19 - Beijer svarar

2021-05-06

Hur ser Beijers tillgänglighet av byggmaterial ut?

Tillgängligheten ser generellt bra ut på Beijer. Vi har dock utmaningar inom primärt bulkvaror som trä, träbaserade skivor och plastvaror. Vi har också en del störningar gällande varor från Kina och övriga Asien och i dessa fall är det primärt verktyg och beslag som berörs.

Hur länge tror Beijer att det kommer att vara utmaningar med tillgängligheten?

Vi ser att dessa problem kommer att bestå över sommaren för att sen förbättras under hösten. Det är dock viktigt att poängtera att vi har god generell tillgänglighet och i de fall vi har utmaningar arbetar vi hårt för att säkerställa att våra kunder skall bli så lite påverkade som möjligt.

Hur jobbar Beijer för att säkra att jag har byggmaterial framöver?

Sedan utmaningarna uppstod har vi arbetat intensivt med att säkra våra varuflöden och jobbat förebyggande. Vi har t.e.x. höjt lagernivåerna på viktiga varor, tagit fram substitutlistor för bristprodukter, ändrad/optimerad logistik för att säkra varor på rätt plats, stödköpt produkter där vi kan se potentiella tillgänglighetsproblem framåt och delat upp volymer på flera leverantörer. Vi har också säkrat upp reservvolymer på utvalda produkter hos leverantörer och i våra lager.

Vad är Beijers styrka i denna situation?

Beijer har en stark nordisk inköpsorganisation vilket ger fördelar både för uppdelning av volymer länder emellan och en god kommunikation om hur marknaden utvecklas i hela Norra Europa. Det är också viktigt att notera att Beijer har Sveriges största lager av byggmaterial som är en trygghet i nuvarande läge.

Kan ni se vilket byggmaterial som kan beröras av eventuell brist?

Det är mycket svårt att förutse var brister kan komma att uppstå. Under våren 2020 orsakades brister till största del av ”lockdowns” i produktionsländer eller i logistikflöden. Nu upplever vi att störningarna är mer kopplade till lokala utbrott med smitta hos enskilda leverantörer. Ett annat problem är att Covid-19 orsakat svårförutsedd efterfrågan på produkter. Det har i sin tur bidragit till underskott, respektive överskott i produktion. Detta har också orsakat stora störningar i de globala logistikflöden vilket resulterat i brist på logistikkapacitet primärt från Asien men också skenande kostnader för sjötransporter.

På grund av detta anser vi oss inte kunna förutse var eventuella problem kan uppstå.
Vår approach är därför att vi jobbar med att säkra upp varuförsörjningen generellt med fokus på de produkter som våra nyckelkunder är beroende av.

Påverkas priset av ert byggmaterial på grund av Covid-19?

Ja, det gör det. Det har skett enorma prishöjningar på trävaror som började under hösten 2020 och som också lett till brist på exempelvis tryckimpregnerad trall. Vi har sett och fortsätter att se mycket kraftiga prishöjningar på primärt råvarudrivna produkter som trä, träbaserade skivor, cellplast etc. Nu ser vi också generellt mer snabbt stigande priser också på förädlade produkter.

Påverkas era utleveranser till mig som kund?

Det kan i några fall påverka vår möjlighet att leverera exakt det som efterfrågas. Dock viktigt att påpeka, att i de absolut flesta fall kan vi lösa våra kunders behov genom en god dialog och flexibilitet. Man kanske kan byta en produkt mot en substitutvara eller ändra en längd etc. Det viktiga i sammanhanget är en god dialog och framförhållning för att säkerställa en leveransförmåga och därmed ett bra flöde för våra kunder.

Har Beijers byggvaruhus öppet som vanligt?

Ja, vi har öppet som vanligt och har generellt god bemanning. Lokalt kan det komma att justeras någon öppettid men då informerar vi om det. Vi har vidtagit nödvändiga praktiska åtgärder på byggvaruhusen för att förhindra smittspridning, både för din och våra medarbetares skull.

Vad kan jag som kund göra för att minska smittspridningen?

Du kan hjälpa oss att minska risken för smittspridning genom att planera dina inköp och handla ensam i butiken och följ anslagna anvisningar när du besöker våra byggvaruhus kring att hålla avstånd och hygien. Aktuella öppettider för ditt byggvaruhus hittar du här: våra byggvaruhus

Jag vill helst inte besöka ett byggvaruhus i nuläget, vad har jag för alternativ?

Vår e-handel är ledande i branschen med över 65 000 köpbara artiklar. Där kan du se aktuellt lagersaldo på våra varuhus och handla direkt med dina avtalspriser. Genom att använda frakttjänsten Packat & Klart så kan du enkelt hämta upp ditt byggmaterial färdigpackat inom tre timmar på ditt varuhus, kostnadsfritt. Om du hellre vill att vi kör ut materialet till din arbetsplats så kan du få det levererat nästa arbetsdag, om du lägger order innan 16.00.

Så hanterar Beijer Byggmaterial Coronaviruset

Med anledning av den pågående pandemin av Coronavirusets (COVID-19) spridning i Sverige så har vi på Beijer Byggmaterial vidtagit nödvändiga åtgärder för att agera nu och vara förberedda för den pågående situationen. Vi hoppas med detta minimera konsekvenser som det kan få för alla berörda parter. Vi arbetar bland annat med att:

  • Säkra vår värdekedja genom kontinuerlig dialog med leverantörer och utvärderar risker.
  • Säkra all egen logistik och förbereder alternativa leveranskedjor.
  • Ser över lagernivåer och anpassar oss efter nya leveransförhållanden.
  • Säkrar funktioner på distributionshubbarna gällande drift och personal.

För att vi ska hålla oss friska och kunna fortsätta att Bygga Dom Som Bygger så jobbar vi med löpande information till våra medarbetare, där följer vi primärt Folkhälsomyndighetens samt Svensk Handels rekommendationer. Vi har exempelvis infört:

  • Tydliga riktlinjer om vad som gäller runder pågående pandemi med försiktighetsåtgärder
  • Löpande kommunikation
  • Förbud för chaufförer som levererar gods att vistas inne i Beijers byggnader

Har du ytterligare frågor, så är du välkommen att kontakta någon av oss på Beijer.