Du har inga varor i din kundvagn

Hantverkarnas frågor om Covid-19 - Beijer svarar

Uppdaterat 2020-11-19

Hur ser Beijers tillgänglighet av byggmaterial ut?
Generellt sett ser tillgängligheten bra ut. Vi har under sommaren och hösten sett några brister mest kopplade till kapacitetsminskningar som leverantörerna vidtog när Covid-19 bröt ut i våras. Dessa är nu till största del bortarbetade av våra leverantörer.


Hur jobbar Beijer för att säkra att jag har byggmaterial framöver?
Sen i våras har vi arbetat med att säkra våra varuflöden och jobbat förebyggande, bland annat genom att ha större lagernivåer på viktiga varor, ändrat logistik för att säkra varor på rätt plats, stödköpt produkter där vi kan se möjliga tillgänglighetsproblem framåt, delat upp volymer från flera leverantörer. Vi har också säkrat upp reservvolymer på utvalda produkter hos leverantörer och våra lager.

Beijer har en stark nordisk inköpsorganisation och Sveriges största lager av byggmaterial som är en trygghet i nuvarande läge.
 

Kan ni se vilket byggmaterial som kan beröras av eventuell brist?
Det är mycket svårt att förutse var brister kan komma att uppstå. I våras orsakades brister till största del av ”lockdowns” i produktionsländer eller i logistikflöden. Nu upplever vi att störningarna är mer kopplade till lokala utbrott med smitta hos enskilda leverantörer. Ett annat problem är att Covid-19 orsakat svårförutsedd efterfrågan på produkter. Det har i sin tur orsakat underskott, respektive överskott i produktion.

På grund av detta anser vi oss inte kunna förutse var eventuella problem kan uppstå.
Vår approach är därför att vi jobbar med att säkra upp varuförsörjningen generellt med fokus på de produkter som våra nyckelkunder är beroende av.
 

Påverkas priset av ert byggmaterial på grund av Covid-19?
Det vi sett hittills är att efterfrågan på träbaserade produkter ökade under sommaren på grund av att allt fler tillbringade sommaren hemma ”staycation”. Det påverkade priset.

Annars har priserna inte nämnvärt påverkats av Covid-19. Det går att se en viss påverkan hos råvarubaserade produkter och hos en del produkter på grund av valutavariationer.  


Påverkas era utleveranser till mig som kund?
Nej, inte i nuläget. I vissa fall kan delleveranser uppstå.


Har Beijers byggvaruhus öppet som vanligt?
Ja, vi har öppet som vanligt och har generellt god bemanning. Vi har vidtagit nödvändiga praktiska åtgärder på byggvaruhusen för att förhindra smittspridning, både för din och vår personals skull. Följ anslagna anvisningar när du besöker våra byggvaruhus kring att hålla avstånd och hygien. Aktuella öppettider för ditt byggvaruhus hittar du här. : våra byggvaruhus

Jag vill helst inte besöka ett byggvaruhus i nuläget, vad har jag för alternativ?
Vår e-handel är ledande i branschen med över 55 000 köpbara artiklar. Där kan du se aktuellt lagersaldo på våra varuhus och handla direkt med dina avtalspriser. Genom att använda frakttjänsten Packat & Klart så kan du enkelt hämta upp ditt byggmaterial färdigpackat inom tre timmar på ditt varuhus, kostnadsfritt. Om du hellre vill att vi kör ut materialet till din arbetsplats så kan du få det levererat nästa arbetsdag, om du lägger order innan 16.00.

Så hanterar Beijer Byggmaterial Coronaviruset

Med anledning av det nuvarande läget kring Coronavirusets (COVID-19) spridning i Sverige så har vi på Beijer Byggmaterial vidtagit nödvändiga åtgärder för att agera nu och vara förberedda för den framtida utvecklingen. Vi hoppas med detta minimera konsekvenser som det kan få för alla berörda parter. Vi arbetar bland annat med att:

  • Säkra vår värdekedja genom kontinuerlig dialog med leverantörer och utvärderar risker.
  • Säkra all egen logistik och förbereder alternativa leveraskedjor.
  • Ser över lagernivåer och anpassar oss efter nya leveransförhållanden.
  • Säkrar funktioner på distributionshubbarna gällande drift och personal.
  • Beijer har den bästa digitala plattformen och beijerbygg.se är alltid öppen- överallt.

För att vi ska hålla oss friska och kunna fortsätta att Bygga Dom Som Bygger så jobbar vi med löpande information till våra medarbetare, där följer vi primärt Folkhälsomyndighetens samt Svensk Handels rekommendationer. Vi har exempelvis infört:

  • Ett förstärkt individansvar där medarbetare omgående ska informera sin chef vid misstänkt förhöjd smittorisk hos sig själv eller bland sin närhet.
  • Undviker att resa inom och mellan regioner och våra varuhus, där bland annat leverantörsbesök innefattas.
  • Stopp för större interna och externa möten och varsamhet vid mindre möten.
  • Medarbetare som varit på utlandsvistelse blir hemförlovade vid risk av smitta eller innan konstaterad smitta.
  • Stopp för chaufförer som levererar gods att vistas inne i Beijers byggnader.

Just nu bedömer vi att Coronaviruset har en liten påverkan för vår verksamhet vilket vi hoppas fortsätter. Men avvikande öppettider kan förekomma.

Har du ytterligare frågor, så är du välkommen att kontakta oss.