Du har inga varor i din kundvagn

Hantverkarnas frågor om Covid-19 - Beijer svarar

2021-11-08

Frågor och Svar:

Hur ser Beijers tillgänglighet av byggmaterial ut?

Generellt har Beijer Byggmaterial bra tillgänglighet och den har förbättrats succesivt under året. Fortfarande finns det utmaningar i vissa kategorier och då huvudsakligen kopplat till

  • Leveransproblem av komponenter i mer komplexa produkter som vitvaror, elmaskiner etc.
  • Vissa bulkprodukter där den globala efterfrågan är mycket stark. Exempel på det är konstruktionsplywood.
  • Vissa kemikalier som är viktiga ingredienser i andra produkter. Exempel på det är silikon
  • Logistikproblem från primärt Asien.

Det kan också förekomma specifika produkter med sämre tillgänglighet och det kan bero på en mängd orsaker, vilket är normalt även i ”normala tider”.

I vilken produktkategori ser ni de största prisförändringarna?

Under det senaste året har vi sett mycket stora prishöjningar på många bulkvaror såsom trävaror, cellplast, träbaserade skivor, stålprodukter etc. Även om vi ser en del prishöjningar framgent för stål och plywood, har den uppåtgående trenden brutits och i vissa fall ser vi nu fallande priser. Exempel på det är OSB och trävaror. Det vi upplever nu som inte förekommit tidigare i år är prishöjningar i mer förädlade produktkategorier. Det kan vara kök, fönster, dörr, golv etc. Orsaken till dessa höjningar är att producenterna liksom vi drabbats av stigande priser på bulkvaror vilket är det ingående materialet i de mer komplexa produkterna.
Vi ser också mycket kraftiga prishöjningar på cementbaserade produkter. Det beror huvudsakligen på den osäkerhet som den befarade nedstängningen av kalkbrytningen i Slite på Gotland.

De höga energipriserna slår nu även igenom med stor kraft i kategorier som har energi som en stor del i den ingående produktkostnaden. Det kan vara mineralull, gips, aluminium etc.

Hur länge tror Beijer att det kommer att vara utmaningar med tillgängligheten?

Vi ser som sagt inte längre de stora tillgänglighetsproblemen som vi upplevde under våren/sommaren. I de fall där vi fortfarande har utmaningar är det svårt att se ett tydligt slut. I många fall är det utmaningar med leveranser och ingående material. Vilka direkta konsekvenser detta får är svårt att förutse. Beijer arbetar mycket aktivt med att hitta alternativa leverantörer och leveransvägar för att säkerställa tillgänglighet i dessa kategorier men också generellt för att vara mer förberedda oavsett var problemen uppstår.

Hur jobbar Beijer för att säkra byggmaterial framöver?

Sedan utmaningarna uppstod har vi arbetat intensivt med att säkra våra varuflöden och jobbat förebyggande. Vi har t.e.x. höjt lagernivåerna på viktiga varor, tagit fram substitutlistor för bristprodukter, ändrad/optimerad logistik för att säkra varor på rätt plats, stödköpt produkter där vi kan se potentiella tillgänglighetsproblem framåt och delat upp volymer på flera leverantörer. Vi har också säkrat upp reservvolymer på utvalda produkter hos leverantörer och i våra lager.

Vad är Beijers styrka i denna situation?

Beijer har den största inköpsorganisationen för byggmaterial i Sverige och tillhör också Stark Groups nordiska och europeiska inköpsorganisation. Detta ger fördelar både för uppdelning av volymer länder emellan och en god kommunikation om hur marknaden utvecklas i hela Norra Europa. Det är också viktigt att notera att Beijer har Sveriges största lager av byggmaterial som är en trygghet i nuvarande läge. Vi arbetar också med en bred leverantörsbas både i Sverige och i hela världen.

Påverkas priset av ert byggmaterial på grund av Covid-19?

Ja, priserna har påverkats enormt av de konsekvenser som Covid-19 inneburit. Detta dels genom de nedstängningar i samhället i början av pandemin som orsakade varubrist och som vi sen inte lyckats kompensera. Pandemin inleddes också av en ökad efterfråga på ett stort antal produkter genom “staycation” vågen vilket påverkade priserna på de globalt och i Sverige. När vi nu ser effekterna av Covid-19 klinga av i takt med att vaccinationsprogrammen genomförs är det inte osannolikt att vi kommer att se en balansering i utbud och efterfrågan och det är rimligt att anta att priserna kommer att stabiliseras och i vissa kategorier också falla.

Påverkas era utleveranser till mig som kund?

Det kan i några fall påverka vår möjlighet att leverera exakt det som efterfrågas. Dock viktigt att påpeka, att i de absolut flesta fall kan vi lösa våra kunders behov genom en god dialog och flexibilitet. Man kanske kan byta en produkt mot en substitutvara eller ändra en längd etc. Det viktiga i sammanhanget är en god dialog och framförhållning för att säkerställa en leveransförmåga och därmed ett bra flöde för våra kunder.

Vad kan jag som kund göra för att minska smittspridningen?

Du kan hjälpa oss att minska risken för smittspridning genom att följ anslagna anvisningar när du besöker våra byggvaruhus kring att hålla avstånd och hygien. Aktuella öppettider för ditt byggvaruhus hittar du här: våra byggvaruhus

Jag vill helst inte besöka ett byggvaruhus, vad har jag för alternativ?

Vår e-handel är ledande i branschen med över 65 000 köpbara artiklar. Där kan du se aktuellt lagersaldo på våra varuhus och handla direkt med dina avtalspriser. Genom att använda tjänsten Packat & Klart så kan du enkelt hämta upp ditt byggmaterial färdigpackat inom tre timmar på ditt varuhus, kostnadsfritt. Om du hellre vill att vi kör ut materialet till din arbetsplats så kan du få det levererat nästa arbetsdag, om du lägger order innan 16.00.

Så hanterar Beijer Byggmaterial Coronaviruset

Med anledning av den pågående pandemin av Coronavirusets (COVID-19) spridning i Sverige så har vi på Beijer Byggmaterial vidtagit nödvändiga åtgärder för att agera nu och vara förberedda för den pågående situationen. Vi hoppas med detta minimera konsekvenser som det kan få för alla berörda parter. Vi arbetar bland annat med att:

  • Säkra vår värdekedja genom kontinuerlig dialog med leverantörer och utvärderar risker.
  • Säkra all egen logistik och förbereder alternativa leveranskedjor.
  • Ser över lagernivåer och anpassar oss efter nya leveransförhållanden.
  • Säkrar funktioner på distributionshubbarna gällande drift och personal.

För att vi ska hålla oss friska och kunna fortsätta att Bygga Dom Som Bygger så jobbar vi med löpande information till våra medarbetare, där följer vi primärt Folkhälsomyndighetens samt Svensk Handels rekommendationer. Vi har exempelvis infört:

  • Tydliga riktlinjer om vad som gäller under pågående pandemi med försiktighetsåtgärder
  • Löpande kommunikation

Har du ytterligare frågor, så är du välkommen att kontakta någon av oss på Beijer.