Du har inga varor i din kundvagn
Byggpall |

Byggpall

Ekonomi, Enkelhet & Miljö – ett hållbart retursystem framtaget av och för svensk byggbransch. Retursystem Byggpalls bidrag till hållbart byggande byggmaterila levereras i princip på tre typer av lastpallar:

 • 1) Engångspallar

  Inget retursystem. Går till energiåtervinning. Bidrar till ökad mängd byggavfall.

 • 2) Leverantörers egna retursystem

  Består normalt av B-pallar1 eller motsvarande. Kan fungera i retursystem, men var för sig i egna system vilket begränsar möjligheten till rationella returer. Trasiga pallar krediteras normalt inte av leverantören. De har inget värde och slängs i containern. Båda fenomenen bidrar till ökad mängd byggavfall.

 • 3) Byggpall

  Ett branschgemensamt retursystem med större volymer än något annat system, vilket bidrar till en hög andel returer. Ingen sortering krävs på byggarbetsplatsen, vilket spar tid och ryggar. Alla pallar kontrolleras och repareras efter varje användning, vilket borgar för att pallen lever länge och är säker att hantera. Byggpallen har ett fast återköpspris vilket innebär att bygget alltid får full ersättning för pallen oavsett hur trasig den än är. Att slänga den i container är en dyr och dålig affär2. Byggpall bidrar därför till att minska mängden byggavfall. 

Byggpall – ett hållbart retursystem framtaget av och för svensk byggbransch

Engångspallar och olika leverantörers egna retursystem innebär en ständigt upprepad miljömässig belastning hela vägen från skog till container. Byggpallen återanvänds och är arbetsmiljömässigt uppskattad genom en säker och arbetsbesparande hantering. Framför allt minskar byggavfallet eftersom byggpallen alltid har ett värde när den går i retur. Containern blir ett onödigt alternativ. Dessutom är byggpall mer kostnadseffektivt än något annat system. 

 • 1) En B-pall är en begagnad icke godkänd EUR-pall, helt utan kvalitetskontroll.
 • 2) Kostnaden för att slänga en lastpall i en container beräknas till 20-40 kr/pall. 

Byggpall är en angelägen fråga som drivs av många Regeringen har fastställt 13 etappmål för att Sverige ska nå miljömålen. Ett av dem är ökad resurshushållning i byggsektorn där minskade avfallsmängder är prioriterat. Lagen om producentansvar reglerar producentens ansvar för att producera och ta hand om förpackningar på ett miljömässigt bra sätt. 

Återanvändning framför återvinning

Naturvårdsverket kräver återanvändning framför återvinning. Arbetsmiljöverket har byggsektorn i fokus för att minska den manuella hanteringen och minska antalet olyckor på byggarbetsplatser. Byggbolagen blir bättre och bättre på att sortera avfall i fraktioner, men totala mängden byggavfall minskar inte. Företagens egna miljöcertifiering/miljöarbete. Förmedlat genom Returlogistik AB, ansvariga för införandet av Retursystem Byggpall.

En B-pall är en begagnad icke godkänd EUR-pall, helt utan kvalitetskontroll.Kostnaden för att slänga en lastpall i en container beräknas till 20-40 kr/pall.