Du har inga varor i din kundvagn
Träpolicy |

Träpolicy

Beijer Byggmaterial AB har förbundit sig till ansvarsfulla inköp av skogsprodukter, från skogar som säkerställs som väl förvaltade. Detta åtagande kommer att genomföras genom en stegvis strategi som kommer att utnyttja den bästa tillgängliga tekniken och information.

Beijer Byggmaterial avser att köpa trävaror från:

- Skogar eller leverantörer av trävaror som följer all tillämplig lagstiftning (i ursprungslandet) gällande handel med skogsprodukter och handel från skyddade områden, parker eller liknande områden

- Skogsområden eller regioner som inte omfattas av begränsningar under FN: s resolutioner inklusive nummer 2001/1343.

För att säkerställa att dessa mål uppnås skall Beijer Byggmaterial sträva efter att:

 • Samarbeta med våra leverantörer av skogsprodukter för alla inköp av varor för återförsäljning
 • Söka information om källan till alla skogsprodukter
 • Utvärdera denna information mot vår policy
 • Som en del i vårt normala samarbete försöka få våra leverantörer att bättre följa vår policy
 • Arbeta med och uppmuntra leverantörer och skogsägare att engagera sig i en transparant stegvis process vars syfte är att inom en fast tidsperiod nå trovärdig certifiering
 • Fortsätta att bedöma och utvärdera relevant ”best practice”
 • Granska och rapportera framsteg.

Beijer Byggmaterial AB skall deklarera att man varken direkt eller indirekt är involverade i följande aktiviteter:

 • Olaglig skogsavverkning och handel med olagligt avverkat virke eller skogsprodukter
 • Överträdelse av traditionella och mänskliga rättigheter i skogsbruk
 • Destruktion av höga naturvärden i skogsbruk
 • Betydande omvandling av skog till plantager eller icke-skogsbruk
 • Införande av genetiskt modifierade organismer i skogsbruk
 • Brott mot någon av ILO: s kärnkonventioner, enligt definitionen i ILO: s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, 1998

Beijer Byggmaterial AB kommer att följa alla lokala, delstatliga, nationella lagar, relevanta FN-resolutioner och internationella konventioner, inklusive men ej begränsat till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av flora och fauna (CITES). Beijer Byggmaterial AB kommer inte medvetet engagera sig i, vara i maskopi med eller köpa virke från olaglig avverkningen.

Vi kommer att arbeta med våra leverantörer för att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att alla skogsprodukter kommer från skogar där det är fullt laglig och kontrollerbar äganderätt till marken. Dessa åtgärder inkluderar också att säkerställa att den som avverkar skogen har alla relevanta och nu gällande tillstånd och godkännanden för att säkerställa att alla produkter hämtas med fullt godkännande av de som innehar rättigheterna till marken eller skogsresurserna.

Geir Thomas Fossum VD/CEO
Beijer Byggmaterial AB