Du har inga varor i din kundvagn
Cumaro Ädelträ |

Cumaro Ädelträ

Cumaro är ett mycket hårt träslag med mycket god beständighet och ett vackert utseende. Cumaru som det också kallas är en Brasiliansk Teak.

Osmo terrass- & träskyddslasyr kan användas om du önskar bevara den ursprungliga kulören på din Cumaro trall.

Fördelar med cumaro
- Motståndskraftigt och hårt trädslag
- Beständigheten mot röta är mycket god
- God motståndskraft mot insektsangrepp
- Hög densitet med naturligt skyddande oljor
- Obehandlad får Cumaru med tiden en vacker silvergrå färg

Produktfakta
Finns i måtten: 
Saluförda dimensioner: 21x145 mm
Längder: Levereras i längd från 1,8 till 5,4 meter- Specifika längder kan normalt ej saluföras.

Färg
Varierande brun. Kärnveden från Cumaro varierar i färg från ljust brun till mörkare rödbrun med fin textur. Cumaro kan helt naturligt ha ytliga fläckar och färgskiftningar. Utan behandling kommer Cumaru genom solens UV-bestrålning att anta en silvergrå kulör.  

Hållbarhet
Träslagets hårdhet och kompakta karaktär gör att det kan vara svårt att  bearbeta. Specialverktyg kan därför vara nödvändiga.  Beständigheten mot röta är god och Cumaro har även god motståndskraft mot insektsangrepp.

Sortering
Vissa smärre defekter som kupning, krokighet och sprickbildning förekommer men kan ofta kapas bort.  Fläckarna och färgskiftningar jämnar ut sig med tiden.  Varje trallbräda är unik i utseende och rörelsebredderna  och tjockleken kan helt naturligt variera en del. Vissa brädor eller mindre delar av ett parti kan uppfattas som lite sträva och småstickiga. Detta elimineras enklast genom lätt putsning med en slipkloss med fint sandpapper eller med en slipmaskin.

Trä är en naturprodukt och varje enskild bit har individuella egenskaper vilket gör att det kan förekomma variationer när det gäller egenskaper, utseende och beständighet.

Cumaru kan lukta lite direkt efter montage. Normalt försvinner denna doft eftre en kortare tid. Vid montage av Cumaru inomhus kan lukten upplevas som ett problem.

Ursprungsland: Sydamerika.

Behandling & rengöring
Vid rengöring av normalsmutsig trall används med fördel vatten, såpa och skurborste. Använd normalt vatten tryck (ej högtryck).
Vid kraftig nedsmutsning samt innan behandling med träskyddslasyr rekommenderar vi rengöring med OSMO powergel (900211739) enligt fabrikantens anvisningar.
Tvätta inte golvet med roterande borste.
För god hållbarhet och för att bibehålla kulör rekommenderar vi att trallen årligen eller vid behov behandlas med TRÄSKYDDSLASYR CUMARO 2,5L (900211737). Lämnas trallen obehandlad kommer den succesivt genom UV- bestrålningen att anta en silvergrå nyans med tiden. 
Ställ eller lägg inte metallföremål på trallen då den kan bli missfärgad.

Vid bearbetning skall erforderlig skyddsutrustning såsom handskar, skyddsglasögon och andningsskydd användas.

Monteringsråd
Förvara trallen täckt utomhus skyddad från sol på fast eller väl dränerad mark innan läggning. Tillse ventilation under intäckningen och mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt.

Markytan under trallen skall vara av dränerande material med fall ut från ett ev. hus. Finns risk för uppstigande markfukt skall särskild hänsyn tas till det i utformning av konstruktionen

För konstruktioner där höjdskillnaden överstiger 500mm skall konstruktionen alltid kompletteras med mekanisk luftcirkulation som säkerställer god ventilation och uttorkning av trallbrädans undersida.

Minsta avstånd mellan ovansida mark och undersida trall är 300 mm. Notera att vid montage av fris måste god ventilation säkerställas.  (minst 200 mm mellan ovansida mark och undersida fris samt breda springor i frisen)

Cumaro levereras nertorkad vilket i motsats till exempelvis impregnerat virke gör att Cumaron expanderar efter läggning. Ett för litet avstånd mellan brädorna kan orsak stora problem.

Skydda brädorna med Träskyddslasyr Cumaru 2,5 L OSMO 738 Terass & Träskydd (900211737) kan med fördel även göras på alla fyrasidor brädorna innan installation)

CC avstånd bjälklag (ej offentligt bruk): Maximalt CC 600 mm
Fall: Skapa ett litet fall ut från huset (1 cm per 4 meter).

Avstånd mellan trallbrädorna ska vara minimum 8 mm.
Ytsida: Valfri

Infästning
Förborra alltid innan infästning. Försänk skruvarna vid behov. Säkerställ att skruven ej hamnar under trallbrädans ytnivå. För att undvika expansionsproblem i virkets längdriktning rekommenderar vi att man efter maximalt 5 meter bryter av med en tvärgående bräda samt minst 6 mm luftspalt på varje sida om den tvärgående brädan. Snedsåga (Gera) aldrig Cumaro.Vid behov renkapas ändytorna. För att undvika ändsprickor bör ändytorna försluts med vax eller oljefärg eftre kapning. Låt gärna trallbrädorna gå ut över slutbjälkarna med några centimeter

Säkerställ en luftspalt på minst 15 mm kring fasta installationer eller mot husvägg. Stora tralldäck kan kräva större luftspalter.

VOLYM 
2,5 liter

UTFÖRANDE 
Cumaro
Osmo
FSC 100%
LÄNGD 
Fallande

BREDD 
145 mm
FSC 100%
Raw