Du har inga varor i din kundvagn
AVSLUTA DIN ORDER IDAG OCH FÅ 10% RABATT. UPPGE KODEN RQAEAD i KASSAN

FIBERAVJÄMNING CM760 20KG

Avjämningsmassa för nyproduktion, renovering och värmegolvskonstruktioner.

283,00 kr/Säck
Artikelnr. 900215339
SUNDAHUS B HARMFUL
Produktinformation
Avjämningsmassa för nyproduktion, renovering och värmegolvskonstruktioner. Produkten är avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, lättbetong, sten, keramik, homogen PVC, trä och golvgips. Kan användas utomhus på underlag av betong, dock ej i salt miljö. Avjämningsmassan är pumpbar.

Förbehandling
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftningen. Underlagets vidhäftnings- eller ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Underlaget primas alltid med PP 600 Primer som ska torka före spackling. Med hänsyn till primerns filmbildning ska underlagets temperatur inte underskrida 10°C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen vara mellan 10-25°C.

Efterbehandling
Innan uttorkning kan den halvhärdade avjämningsmassan med lätthet formas eller skäras. Före mattläggning ska man alltid försäkra sig om att underliggande konstruktion är tillräckligt uttorkad. Riktvärdet för uttorkning av produkten är 1–3 dygn. Det angivna riktvärdet förutsätter ett uttorkningsklimat med ca 20°C, 40% RF och visst luftombyte.
MILJÖMÄRKNING SUNDAHUS B HARMFUL
MATERIALÅTGÅNG 1,7 kg/m²/mm
APPLICERINGSTEMPERATUR > +10 °C
REKOMMENDERAD SKIKTTJOCKLEK 6–10 mm på lättbetong
UTOMHUSBRUK Ja, på underlag av betong dock ej i salt miljö.
INOMHUSBRUK Ja
VATTENBEHOV 3,6 liter/20 kg säck
TRYCKHÅLLFASTHETSKLASS C30
LAGRINGSTID 6 månader
PUMPBAR Ja
VIKT 20 kg
ANTAL ST/PALL 48
BRANDKLASS A1
MODELL CM 760
BALLAST < 2 mm
BELÄGGNINGSBAR 12 timmar (klinker), mattbeläggningsbar 1-3 dygn
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 3,6 liter vatten (max 18%)/20 kg säck
BÖJDRAGHÅLLFASTHET Medelvärde 8 Mpa
BÖJDRAGHÅLLFASTHETKLASS F6
CERTIFIERING CE, Greenguard
GÅNGBAR 1-3 tim
KORNSTORLEK < 2 mm
KRYMPNING 0,03–0,05 %
PH VÄRDE Ca 11
TRYCKHÅLLFASTHET Medelvärde 35 Mpa
TYP Rotbetong
VIKT KG/PALL 985 kg / pall
MATERIALÅTGÅNG 1,7 kg/m²/mm
APPLICERINGSTEMPERATUR > +10 °C
REKOMMENDERAD SKIKTTJOCKLEK 6–10 mm på lättbetong
UTOMHUSBRUK Ja, på underlag av betong dock ej i salt miljö.
INOMHUSBRUK Ja
VATTENBEHOV 3,6 liter/20 kg säck
TRYCKHÅLLFASTHETSKLASS C30
LAGRINGSTID 6 månader
PUMPBAR Ja
VIKT 20 kg
ANTAL ST/PALL 48
BRANDKLASS A1
MODELL CM 760
BALLAST < 2 mm
BELÄGGNINGSBAR 12 timmar (klinker), mattbeläggningsbar 1-3 dygn
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 3,6 liter vatten (max 18%)/20 kg säck
BÖJDRAGHÅLLFASTHET Medelvärde 8 Mpa
BÖJDRAGHÅLLFASTHETKLASS F6
CERTIFIERING CE, Greenguard
GÅNGBAR 1-3 tim
KORNSTORLEK < 2 mm
KRYMPNING 0,03–0,05 %
PH VÄRDE Ca 11
TRYCKHÅLLFASTHET Medelvärde 35 Mpa
TYP Rotbetong
VIKT KG/PALL 985 kg / pall