Du har inga varor i din kundvagn

GROVAVJÄMNING CM700 20KG

Avjämningsmassa avsedd för inomhusbruk som kan användas till både nyproduktion och renovering.

184,00 kr/Säck
Jfr. pris  9,20 kr/KG
Artikelnr. 900215337
HEALTH HAZARD SUNDAHUS B HARMFUL
Produktinformation
Avjämningsmassa som kan användas till både nyproduktion och renovering. Avsedd för inomhusbruk på underlag av betong, lättbetong, sten och keramik.

Förbehandling
Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftningen. Underlagets vidhäftnings- eller ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Underlaget primas alltid med PP 600 Primer som ska torka före spackling. Med hänsyn till primerns filmbildning ska underlagets temperatur inte underskrida 10°C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i arbetslokalen vara mellan 10-25°C.

Efterbehandling
Innan uttorkning kan den halvhärdade avjämningsmassan med lätthet formas eller skäras. Före mattläggning ska man alltid försäkra sig om att underliggande konstruktion är tillräckligt uttorkad. Riktvärdet för uttorkning av produkten är 10 mm per vecka. Det angivna riktvärdet förutsätter ett uttorkningsklimat med ca 20°C, 40% RF och visst luftombyte.
MILJÖMÄRKNING HEALTH HAZARD SUNDAHUS B HARMFUL
MATERIALÅTGÅNG 1,7 kg/m²/mm
APPLICERINGSTEMPERATUR > +10 °C
REKOMMENDERAD SKIKTTJOCKLEK 5-70 mm, på lättbetong 6-20 mm
UTOMHUSBRUK Nej
INOMHUSBRUK Ja
VATTENBEHOV 3,6 liter/20 kg för spackelskikt 5–40 mm och 3,2 liter/20 kg för spackelskikt 40–70 mm
TRYCKHÅLLFASTHETSKLASS C20
LAGRINGSTID 6 månader
PUMPBAR Ja
VIKT 20 kg
ANTAL ST/PALL 48
BRANDKLASS A1
MODELL CM 700
PH VÄRDE Ca 11
ANVÄNDNINGSTID 10–25 min
BALLAST < 2 mm
BELÄGGNINGSBAR 12 timmar (klinker), mattbeläggningsbar 10 mm / vecka
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE Max 3,6 liter vatten (18 %)/20 kg säck för spackelskikt 5–40 mm och max 3,2 liter vatten (16 %)/20 kg säck för spackelskikt 40–70 mm
BÖJDRAGHÅLLFASTHET Medelvärde 6 Mpa
BÖJDRAGHÅLLFASTHETKLASS F5
CERTIFIERING CE, P-märkt, Greenguard
GÅNGBAR 1-3 tim
KORNSTORLEK < 2 mm
KRYMPNING 0,03–0,05 %
TRYCKHÅLLFASTHET Medelvärde 30 Mpa
TYP Grovbetong
VIKT KG/PALL 985 kg / pall
MATERIALÅTGÅNG 1,7 kg/m²/mm
APPLICERINGSTEMPERATUR > +10 °C
REKOMMENDERAD SKIKTTJOCKLEK 5-70 mm, på lättbetong 6-20 mm
UTOMHUSBRUK Nej
INOMHUSBRUK Ja
VATTENBEHOV 3,6 liter/20 kg för spackelskikt 5–40 mm och 3,2 liter/20 kg för spackelskikt 40–70 mm
TRYCKHÅLLFASTHETSKLASS C20
LAGRINGSTID 6 månader
PUMPBAR Ja
VIKT 20 kg
ANTAL ST/PALL 48
BRANDKLASS A1
MODELL CM 700
PH VÄRDE Ca 11
ANVÄNDNINGSTID 10–25 min
BALLAST < 2 mm
BELÄGGNINGSBAR 12 timmar (klinker), mattbeläggningsbar 10 mm / vecka
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE Max 3,6 liter vatten (18 %)/20 kg säck för spackelskikt 5–40 mm och max 3,2 liter vatten (16 %)/20 kg säck för spackelskikt 40–70 mm
BÖJDRAGHÅLLFASTHET Medelvärde 6 Mpa
BÖJDRAGHÅLLFASTHETKLASS F5
CERTIFIERING CE, P-märkt, Greenguard
GÅNGBAR 1-3 tim
KORNSTORLEK < 2 mm
KRYMPNING 0,03–0,05 %
TRYCKHÅLLFASTHET Medelvärde 30 Mpa
TYP Grovbetong
VIKT KG/PALL 985 kg / pall