Du har inga varor i din kundvagn

SNABBFINSPACKEL A31

Snabb finspackel för golv, vägg och tak inomhus. Lämplig för reparationer av mindre håligheter och ojämnheter i underlaget före t.ex mattläggning.

389,00 kr/Säck
Jfr. pris  31,12 kr/KG
Artikelnr. 900066304
CORROSIVE SUNDAHUS B
Produktinformation
Snabb finspackel lämplig för spackling på golv, väggoch tak. Används i bostadsmiljö och offentlig miljö för reparationer, upprätning och finspackling av håligheter och ojämnheter i underlaget före t.ex mattläggning.Endast för inomhusbruk, får inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen.

Underlag
Betong, anhydrit, spånskivor, keramiska plattor, golvskivor m.m. Ej lämplig när toppbeläggningen ska bli av härdplasttyp, epoxi eller andra beläggningar med stark krympspänning.

Blandning
Snabb finspackel blandas med 3,7-4,0 liter vatten till12,5 kg säck. Massan ska varapastaliknande utan klumpar.

Förbehandling
Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från damm och smuts. Poröst och löst sittande material som färgrester tas bort. Limrester efter mekanisk rengöring går bra att spackla över. Sugande betongunderlag och gamla spackelmassor behöver ej primas. Endast täta, icke sugnade och träbaseradeunderlagska primas enligt föreskrifter.

Applicering
Snabb finspackel läggs vid temperaturer över 5°C. Massan är arbetsbar i ca 20-30 minuter ochär gångbar efter ca 40 minuter. Snabb finspackel kan spacklas ned till nära 0 mm och upp till 5 mm, över 5 mm skall sand tillsättas. Påicke sugande underlag som skall beläggas med en tät beläggning, bör spackling göras i 1,5 mm tjocklek för att bilda ett vattenabsorberande underlag.För spackling på trägolv, se föreskrifter i bifogade filer.

Efterbehandling
Snabb finspackelska skyddas från direkt solljus och
drag för att undvika snabb torkning och härdning. Se till att underkonstruktionen är uttorkad, max 85% RF, vid tät beläggning.
MILJÖMÄRKNING CORROSIVE SUNDAHUS B
VIKT 12,5 kg
MODELL A31
MATERIALÅTGÅNG ca 1,25 kg/m²
APPLICERINGSTEMPERATUR Minst +5°C
REKOMMENDERAD SKIKTTJOCKLEK 0-5 mm, över 5 mm ska sand tillsättas
UTOMHUSBRUK Nej
INOMHUSBRUK Ja
FROSTBESTÄNDIG Nej
LAGRINGSTID 12 månader torrt i oöppnad förpackning
ANTAL ST/PALL 80 säck/pall
ANVÄNDNINGSTID Ca 20-30 min
BELÄGGNINGSBAR Efter ca 2 tim vid 20°C
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 3,7 liter vatten/ 12,5 kg
BÖJDRAGHÅLLFASTHET 28 dygn 6,5 N/mm²
DENSITET Ca 1,5 kg/liter
DENSITET (BLANDAD) Ca 1,9 kg/liter
GODKÄND FÖR ELGOLVVÄRME Ja
GÅNGBAR Efter ca 40 minuter vid +20°C
KONSISTENS Pastaliknande
RULLANDE STOLSHJUL Ja
TRYCKHÅLLFASTHET 28 dygn 30 N/mm²
TYP Finspackel