Du har inga varor i din kundvagn

VINTERBETONG

Vinterbetong för gjutning inom- och utomhus i temperaturer ner till -10°C. Läs mer
Artikelnr. 007526586
CORROSIVE HARMFUL
100,00 kr/Säck
Jfr. pris  5,00 kr/KG
 • Produktinformation
  Produktinformation
  Vinterbetong är en köldtålig variant av finbetong ochkanappliceras i temperaturned till -10° C.Används inom- och utomhus för olika typer av gjutningsarbete i skikttjocklekar från 25mm-300mm,tex. för husgrunder, plintar, trappor, stödmurar, mm. samt vid lagning och pågjutning på betongunderlag.

  Blandning
  Blandas maskinellt ica5 minuter. Ca 2,5 liter vatten/ 25 kg säck gerca 13 liter betongmassa i plastisk konsistens klass S2. Använd gärna varmt vatten, max +60° C.

  Blandas enlösare konsistens erhålls lägre tryckhållfasthet och risk för större krympning.

  Förbehandling
  För bra vidhäftning vid gjutning mot eller på gammal betong ska lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong och färg avlägsnas. Släta ytor bör uppruggas.

  Applicering
  Vinterbetongen bör vara +20°C och gjutställets ytor fria från is, snö och fritt vatten vid applicering.

  Blanda betongen och fyll formar. Vid större tjocklekar skall komprimering utföras för varje skikt om 30 cm. Använd i första hand slank vibratorstav. Gör täta nedstick.

  Tunna betongskikt rekommenderas ej vid riktigt låga temperaturer och vattning får ej förekomma vid risk för minusgrader. Beakta även gjutningar mot kalla betongytor.

  Efterhärdning med plast och ev. täckning för att förhindra snabb uttorkning är viktigt.

  Efterbehandling
  Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten.

  Tiden för när full sluthållfasthet beräknas uppnås måste anpassas efter rådande klimat, se värden för tryckhålfasthet vid olika temperaturer.

 • Teknisk specifikation
  BK04 01005
  FARLIGT GODS CORROSIVE HARMFUL
  MILJÖMÄRKNING BASTA
  VIKT 20 kg
  MATERIALÅTGÅNG Ca 20 kg/m² vid 10 mm tjocklek
  APPLICERINGSTEMPERATUR Ned till -10°C
  REKOMMENDERAD SKIKTTJOCKLEK 25-300 mm
  UTOMHUSBRUK Ja
  INOMHUSBRUK Ja
  VATTENBEHOV Ca 2,5 liter/25 kg
  TRYCKHÅLLFASTHETSKLASS C32/40
  FROSTBESTÄNDIG Ja
  LAGRINGSTID Ca 12 mån vid torr och försluten förvaring
  PUMPBAR Nej
  ANTAL ST/PALL 48 säck/pall
  MODELL Vinterbetong
  TRYCKHÅLLFASTHET 28 dygn > 30 Mpa vid - 5°C
  TYP Vinterbetong
  VATTENCEMENTTAL 0,420
  ANVÄNDNINGSTID Ca 1 tim
  BALLAST Natursand 0-4 mm, kornmax 6 mm
  BINDEMEDEL Portlandcement
  BÖRJAR HÄRDA Ca 1 tim
  CERTIFIERING SS 137111
  KONSISTENS Plastisk
  LUFTHALT Ca 5 %
  VINTERTILLSATS Ja
 • Dokument