Du har inga varor i din kundvagn

AVJÄMNINGSMASSA K14

Avjämningsmassa med självutjämnande egenskaper. Används vid avjämning och upprätning av undergolv med mindre nivåskillnader, för inomhusbruk. Läs mer
Artikelnr. 900091905
Harmful SundaHus B
759,00 kr/Säck
Jfr. pris  30,36 kr/KG
 • Produktinformation
  EGENSKAPER. ARDEX K 14 består av cement, väl dispergerade plaster samt speciellt utvald ballast. ARDEX K 14 har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den binder allt blandningsvatten och är beläggningsbar efter 24 timmar. Kan användas på råbetong, pågjutningar av cement och anhydrit, terrazzo samt på klinkerbeläggningar. Ej lämplig som avjämningsmassa på träbaserade underlag.
  UNDERLAGET. Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas. Innan avjämning påbörjas ska underlaget alltid primas.
  BLANDNING. Blandningsförhållande avjämning: ca 5,75 liter vatten till 25 kg ARDEX K 14. Blanda alltid i ren behållare med kallt rent vatten. Blanda pulver och vatten kraftigt till en smidig och lättflytande massa utan klumpar.
  ARBETSSÄTT. ARDEX K 14 läggs inomhus vid temperaturer över 5°C. Vid avjämning används bredspackel/fintandad spackel. Piggroller kan användas. Vid lagtjocklekar över 10 mm skall ARDEX K 14 drygas ut med ARDEX SAND kornstorlek 0,8 - 1,2 mm. Max sandinblandning = 1 del och 3 delar ARDEX K 14.
  ARDEX SYSTEMLÖSNING. När ARDEX K 14 används i kombination med ARDEX P 3 som är EMICODE EC-1 klassade produkter uppnås optimala förutsättningar för en miljövänlig och luktfri konstruktion med praktiskt taget inga emissioner.
  OBSERVERA. Bearbetningstiden är ca 30 minuter vid 20°C. Lägre temperatur förlänger och högre temperatur förkortar bearbetningstiden. Undvik alltför snabb uttorkning som kan uppstå som en följd av t ex drag, solbestrålning eller användning av byggtork. ARDEX K 14 får inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen.
 • Teknisk specifikation
  BK04 01008
  UNSPSC 31201605
  FARLIGT GODS Harmful
  MILJÖMÄRKNING SundaHus B
  Vikt 25,0
 • Dokument

Tillbehör

GDS-blandare för enklare och mindre arbeten. För chuck.