Du har inga varor i din kundvagn

FINAVJÄMNING FLOOR 4160

Självutjämnande och snabbhärdande finavjämningsmassa för golv. Läs mer
Artikelnr. 006756762
SundaHus B Corrosive
537,00 kr/Säck
Jfr. pris  26,85 kr/KG
Storpack 48 säck/pall
 • Produktinformation
  Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är en pumpbar, självtorkande, självutjämnande avjämningsmassa, med snabb hållfasthetstillväxt för tidig mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på byggarbetsplatsen. Materialet har extra hög bindemedelshalt för att möjliggöra tidig mattläggning. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Kornstorlek < 1,0 mm. Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är tredjepartskontrollerad av SP och är P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB.
 • Teknisk specifikation
  BK04 01008
  UNSPSC 31201605
  MILJÖMÄRKNING SundaHus B
  FARLIGT GODS Corrosive
  VIKT 20 kg
  ANTAL ST/PALL 48 säck/pall
  MODELL Floor 4160
  MATERIALÅTGÅNG Ca 1,75 kg/m²
  APPLICERINGSTEMPERATUR Minst +10°c
  REKOMMENDERAD SKIKTTJOCKLEK 2-30 mm
  UTOMHUSBRUK Nej
  INOMHUSBRUK Ja
  TRYCKHÅLLFASTHETSKLASS C30 / en 13813
  FROSTBESTÄNDIG Nej
  LAGRINGSTID 6 månader torrt i oöppnad förpackning
  PUMPBAR Ja
  BRANDKLASS A2fl -s1 / en 13501-1
  ANVÄNDNINGSTID Ca 20 min
  BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 5,25 liter vatten/ 25kg
  CERTIFIERING P1
  DENSITET Ca 1950 kg/m3
  KONSISTENS Smidig och lättflytande
  KRYMPNING 28 dygn <0,5 %
  PH I UTTORKAT MATERIAL Ca 10,5-11,0
  REKOMMENDERAD VATTENHALT 21%
  RULLANDE STOLSHJUL Ja
  BALLAST Natursand, dolomitfiller
  TYP Finavjämning
  BELÄGGNINGSBAR Efter ca 24 tim vid 20°c
  BINDEMEDEL Aluminatcement, portlandcement
  BÖJDRAGHÅLLFASTHET F7 / en 13813
  NÖTNINGSMOTSTÅND Rwfc450 (vid tjocklek 2-30 mm)
  TRYCKHÅLLFASTHET 28 dygn medelvärde 35 mpa
  UTFLYT/ FLYTFÖRMÅGA 155-160 mm enligt gamla ss 923519
  GÅNGBAR Efter ca 2-3 timmar vid +20°c
 • Dokument

Tillbehör

GDS-blandare för enklare och mindre arbeten. För chuck.