Du har inga varor i din kundvagn
Asfalt & Tätmassor

Asfalt & Tätmassor

Visningsalternativ:
Sortera efter:
BETA FLAMMABLE SUNDAHUS C- HARMFUL
Takpappsklister för klistring av överlägg vid spikad underlagstäckning m.m.
Finns i flera varianter
BETA FLAMMABLE SUNDAHUS C- HARMFUL
Asfaltlagare är en flexibla vägasfalt för både små och större asfaltlagningar.
Finns i flera varianter
Takmassa som kan användas till takpannelim, nockmassa, asfaltskitt/klister, tätning mellan underlagstak och ströläkt.
BETA FLAMMABLE SUNDAHUS C- ENVIRONMENTAL HAZARD HARMFUL
Används för öka vidhäftningen på en yta så att det material som därefter påförs fäster bättre. Används även som primer till Ico Takmassa.
Finns i flera varianter
BETA FLAMMABLE SUNDAHUS C- ENVIRONMENTAL HAZARD HARMFUL
BETA FLAMMABLE SUNDAHUS C- HARMFUL
Takmassan är avsedd för användning på asfaltbaserade papptak.
Finns i flera varianter
BETA FLAMMABLE SUNDAHUS C- HARMFUL
SUNDAHUS D
Används för reparation av sprickor och andra småskador i takpapp, för tätning av plåtanslutningar samt lagning av sprickor i betong och murverk etc.
SUNDAHUS D
BETA FLAMMABLE SUNDAHUS C- HARMFUL
Kallflytande asfaltlösning för fuktisolering av mur- och betongytor ovan och under mark.
Finns i flera varianter
BETA FLAMMABLE SUNDAHUS C- HARMFUL
BETA FLAMMABLE HARMFUL SUNDAHUS D
Tätningsmassan är avsedd för tätning av sprickor och andra småskador i takunderlaget.
Finns i flera varianter
BETA FLAMMABLE HARMFUL SUNDAHUS D
BASTA FLAMMABLE SUNDAHUS C- HARMFUL
Taklim för montering av asfaltbaserade takprodukter och plåtbeslag i praktisk tub.
BASTA FLAMMABLE SUNDAHUS C- HARMFUL
FLAMMABLE
Asfaltklister för vidhäftning av asfaltmassa på svårfästa ytor.
FLAMMABLE
FLAMMABLE HARMFUL
Asfaltlim används för skarv- och detaljklistring av asfaltbaserad takpapp när taklutningen är minst 14° och för att limma fast plåtar och beslag.
FLAMMABLE HARMFUL
Seal-a-Leak är ett reparatonskit som är utvecklat för att täta akuta mindre skador på tex tak, men det fungerar även för permanenta reparationer.
Fogfri, flexibel takbeläggning med inbyggt rostskydd för utomhusbruk.
Asfaltsklister för att klistra takpapp vid t.ex. skarvning.
Asfaltsklister för att klistra takpapp vid t.ex. skarvning.
Asfaltkitt för reparation av takpapp och för tätning av byggnadsdelar.
Asfaltkitt för reparation av takpapp och för tätning av byggnadsdelar.
Primer för asfaltytor som ska fuktisoleras.
Kallasfalt för att fuktisolera trä-, mur- och betongytor.
Asfaltsklister för att klistra takpapp vid t.ex. skarvning.