Du har inga varor i din kundvagn

Integritetspolicy

Genom denna integritetspolicy vill vi informera om hur dina personuppgifter behandlas i din kontakt med oss under något av våra varumärken, Beijer Byggmaterial och Bygg-Ole, (”Beijer”, ”vi”, ”oss” och ”vår”). Vi värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

 1. Personuppgiftsansvarig

Beijer Byggmaterial, Bygg-Ole och 100 % Proffs utgör en del av Beijer Byggmaterial AB (org.nr 556012-5220) som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. Personuppgifter som vi behandlar om dig


I din kontakt med oss kommer du att lämna viss information om dig till oss, t.ex. när du köper våra produkter, använder våra tjänster, kontaktar vår kundservice, skapar ett konto eller blir kundklubbsmedlem. Vi samlar aldrig in personuppgifter från dig som vi inte anser är nödvändiga för att uppnå ändamålen med behandlingen. Beroende av din interaktion med oss, kan vi komma att samla in följande typer av personuppgifter om dig:

 • identifieringsuppgifter (namn, kundnummer, adress, telefonnummer, e-postadress);

 • företagsrelaterade uppgifter (företagsnamn, kundnummer, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress);

 • yrkesuppgifter och uppgifter om anställning (anställningsdetaljer, arbetsgivare, titel);

 • elektronisk identifieringsdata (IP-adresser, enhetsidentifierare, cookies);

 • köpuppgifter (köphistorik, uppgift om produkt eller tjänst);

 • platsdata (lokaliseringsuppgifter såsom GPS);

 • kortuppgifter (kontonummer, kredit- /betalkortinformation);

 • ekonomisk information (kreditvärdighet, ekonomisk situation);

 • identifieringshandlingar (personnummer, nationellt ID-kort, pass); och

 • andra uppgifter som du lämnar till oss (svar i kundundersökningar, information i korrespondens, kontakter med kundservice, deltagande i event, etc.).

 • publika uppgifter som du lämnar till en tredje part;

 1. Ändamål och laglig grund för vår behandling samt lagringsperiod

Dina uppgifter samlas in för nedan ändamål och Beijer kommer inte att behandla uppgifterna på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålen eller vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Beijer kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. För att kunna skapa, administrera och, i tillämpliga fall, leverera kundorder samt för att kunna fakturera och ta emot betalningar

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att skapa, administrera och, i tillämpliga fall, leverera din kundorder samt för att kunna fakturera och ta emot betalningar (inklusive för att hämta information från kreditupplysningar). Den legala grunden för behandlingen är att uppfylla det köpeavtal som vi har ingått med dig eller för att vidta åtgärder innan sådant avtal ingås. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt. Om vi inte har ingått något köpeavtal med dig personligen, utan med din arbetsgivare, behandlas dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna erbjuda vår kund de tjänster och produkter som denne har beställt. Vi kommer att spara dina uppgifter tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för den period därefter som krävs i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 1. För att kunna hantera och administrera ditt kundklubbsmedlemskap, inklusive för att tillgodose de förmåner kopplade till kundklubbsmedlemskapet

Om du eller din arbetsgivare är medlem i Beijers kundklubb, kan vi komma att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera och administrera kundklubbsmedlemskapet, inklusive för att tillhandahålla förmåner kopplade till medlemskapet. Den legala grunden för behandlingen är att uppfylla det kundklubbsavtal som vi har ingått med dig och behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra kundklubbsavtalet, vilket bl.a. innefattar att ge dig bonus samt utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och inbjudningar. Om det är din arbetsgivare som är medlem i kundklubben, behandlas dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att uppfylla kundklubbsavtalet. I övrigt behandlas dina personuppgifter i enlighet med övriga delar av denna policy. Om du inte tillhandahåller oss de efterfrågade personuppgifterna kan inte avtalet med dig fullgöras. Vi kommer att spara dina uppgifter tills dess att medlemskapet avslutas, antingen genom att medlemskapet avslutas manuellt eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 24 månader.

 1. För att kunna hantera kundserviceärenden

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i samband med att du kontaktar oss via ett kundserviceärende i syfte att kunna tillhandahålla dig den service som du har rätt till samt för att hjälpa dig med eventuella frågor som du har i relation till våra produkter och tjänster. Den legala grunden för behandlingen är en intresseavvägning där Beijers berättigade intresse är att kunna hjälpa våra kunder och andra personer genom att besvara de frågor som de skickar till oss. Vi kommer att spara dina uppgifter tills dess att kundserviceärendet har avslutats.

 1. För att kunna tillhandahålla Beijers träningsapp ”Kroppsbygget”

Vi kommer att behandla dina uppgifter i samband med att du använder vår träningsapp. Den legala grunden för behandlingen är fullgörande av avtal som vi ingått med dig genom att du har registrerat ditt konto i träningsappen. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda relevant funktionalitet av träningsappen där vi behandlar uppgifter om användning av sociala funktioner, din träning och preferensval som du själv gör i appen. Vi kommer att spara dina uppgifter så länge du har ett aktivt konto i träningsappen. Vi kommer att radera dina personuppgifter om du väljer att avsluta ditt konto i appen.  

 1. För att förbättra våra produkter och tjänster, inklusive vår hemsida och app, samt utvärdera evenemang

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att förbättra våra produkter och tjänster, inklusive vår hemsida och app, samt utvärdera evenemang. Den legala grunden för behandlingen är en intresseavvägning där Beijers berättigade intresse är att kunna förbättra våra befintliga produkter, tjänster och evenemang. Vi kommer att spara dina uppgifter för en tid om 36 månader räknat från insamlandet.

 1. För att kunna skicka direktmarknadsföring till dig

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att skicka marknadsföring till dig. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring. Den legala grunden för behandlingen är antingen:

 1. en intresseavvägning där Beijers berättigade intresse är att kunna informera kunder och potentiella kunder om sådana tjänster, produkter och utbud som kan vara av intresse inom ramen för deras yrkesroll. Vi kommer att spara dina uppgifter i max ett (1) år efter det att ditt kundförhållande är avslutat eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick;
 2. ditt samtycke, där du har rätt att när som helst dra tillbaka sådant samtycke. Vi kommer att spara uppgifterna under den period som angavs när du gav ditt samtycke till behandlingen eller fram tills dess att du återkallar ditt samtycke om ingen sådan period angavs; eller
 3. att uppfylla det kundklubbsavtal som vi har ingått med dig om du är medlem i vår kundklubb. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Inom ramen för medlemskapet kommer vi även skicka erbjudanden från Beijers samarbetspartners som vi tror du kan vara intresserad av, t.ex. försäkringserbjudande. Vi kommer att spara dina uppgifter tills dess att medlemskapet avslutas, antingen genom att du manuellt avslutar medlemskapet eller automatiskt p.g.a. din inaktivitet under en period om 24 månader.

 1. För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster, skydda våra anställda och våra kunders säkerhet samt för att fastställa, göra gällande alternativt försvara rättsliga anspråk

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna förhindra missbruk av våra tjänster, skydda våra anställda och våra kunders säkerhet samt för att fastställa, göra gällande alternativt försvara rättsliga anspråk. Den legala grunden för behandlingen är en intresseavvägning där Beijers berättigade intresse är att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster samt att fastställa, göra gällande alternativt försvara Beijers rättsliga anspråk. Vi kommer spara dina uppgifter så länge som krävs för att fastställa, göra gällande alternativt försvara Beijers rättsliga anspråk samt en (1) månad därefter.

 1. För att kunna fullgöra Beijers skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut, t.ex. avseende produktsäkerhet, bokföringskrav, ålägganden från domstol eller enligt skatterättsliga lagar

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra Beijers skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut t.ex. avseende produktsäkerhet, bokföringskrav, ålägganden från domstol eller enligt skatterättsliga lagar. Den legala grunden är att kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Beijer. Vi kommer att spara dina uppgifter tills dess att den rättsliga förpliktelsen som åvilar Beijer är uppfylld (inga uppgifter sparas längre än tio (10) år från insamlandet).

 1. Vår användning av Cookies

När du besöker vår webbplats kommer vi att behandla dina personuppgifter genom s.k. kakor. Läs mer om vår användning av kakor på www.beijerbygg.se/store/privat/cookies.

 1. Vår användning av kamerabevakning

För att skapa en trygg och säker miljö, använder vi kamerabevakning i våra fysiska butiker. Via kamerabevakning samlar vi in personuppgifter i form av bilder och video när du besöker någon av våra butiker. Vi använder kamerabevakning för brottsförebyggande ändamål och i syfte att kunna bistå brottsbekämpande myndigheter vid utredning av brott samt för att förebygga olyckor. Vår användning av kamerabevakning baseras på en intresseavvägning där vi har vägt vårt berättigade intresse att uppnå ovan angivna ändamål mot ditt intresse av att skydda dina personuppgifter och din integritet.

Vi sparar bild- och videomaterial från vår kamerabevakning i våra fysiska butiker under två (2) månader eller så länge som det krävs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

I övrigt behandlas dina personuppgifter i samband med kamerabevakning i enlighet med övriga delar av policyn. Om du har frågor angående vår användning av kamerabevakning, kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

 1. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Beijer kommer endast att dela dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till följande parter:

 • andra företag inom Beijer-koncernen;

 • samarbetspartners som tillhandahåller diverse olika tjänster till våra kunder för Beijers räkning, t.ex. släputhyrning, och samarbetspartner som tillhandahåller dig erbjudanden som du åtnjuter såsom medlem i vår kundklubb;

 • leverantörer, tillverkare, distributörer och underleverantörer av produkter och tjänster;

 • logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig;

 • försäkringsgivare som erbjuder försäkringar för vissa av våra produkter och tjänster;

 • leverantörer av betalningslösningar samt kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som ser till att du kan genomföra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar samt som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga;

 • tjänsteleverantörer inom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att vi får betalt för levererade produkter och tjänster; och

 • myndigheter, i förekommande fall, t.ex. Polisen eller Skatteverket.

 1. Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi, våra leverantörer samt våra samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från Europeiska kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du har frågor angående vår överföring av personuppgifter till tredje land kan du kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Beijer är mån om att skydda dina personuppgifter. Vi, alla inom vår koncern, samt i förekommande fall tredje parter, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifter lagras och det krävs lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system.

 1. Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du generellt sett följande rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter:

 • Du har rätt till tillgång till information angående behandlingen av dina personuppgifter (artikel 15/ Den registrerades rätt till tillgång).

 • Du har rätt att rätta/korrigera felaktiga personuppgifter (artikel 16/ Rätt till rättelse).

 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre krävs för att uppfylla ändamålet för vilka de har samlats in eller behandlats (artikel 17/ Rätt till radering).

 • Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter (artikel 18/ Rätt till begränsning av behandling).

 • Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter (artikel 21/ Rätt att göra invändningar).

 • Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Din återkallelse påverkar inte lagenligheten av behandlingen av dina personuppgifter som gjordes innan du återkallade ditt samtycke (artikel 7 (3)/ Samtycke).

 • Du har rätt att erhålla dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläst format (artikel 20/ Rätt till dataportabilitet).

Det kan finnas associerade villkor och begränsningar i förhållande till ovanstående rättigheter.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

 1. Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss på följande kontaktuppgifter: dataskydd@beijerbygg.se eller Beijer Byggmaterial AB, Dataskydd, Box 798, 191 27 Sollentuna.