Du har inga varor i din kundvagn

RAW SKRUVPÅLAR & JORDBORRAR

STOLPFOT

Längder 150/250/500 mm

Produkt beskrivning
Stolpfoten lämpar sig t.ex. till altaner, staket, eller för bygg av mindre gårdshusgrunder snabbt och enkelt. Den kan ställas på hård grund som asfalt, trädgårdsplattor, eller grus, och stolpfoten behöver inte gjutas fast. På stolpfoten monteras ett lämpligt fäste där man fäster önskad byggnation. Höjden justeras genom att välja ett fäste som är justerbart. Stolpfoten är helt varmförzinkad och tack vare det så rostar den inte heller i fuktig miljö.

Att observera
Observera att i val av längd, bör man beakta andvändningssyftet med pelarfoten (byggets vikt, höjd och dyl.) I rätt typ av grund så kan man förankra pelarfoten genom dess hål eller t.ex. under gårdsten.

SKRUVPÅLE I STÅL, PROFFS

Längder 1150/1650 mm

Produkt beskrivning
Skruvpåle med tjockare vägg. Ett säkert val för alla bygg grunder, bra för fackmän och vanliga konsumenter. Lämpar sig för robusta och mera krävande byggen (bryggor och carportar t.ex.) och där marken är mera krävande.

Montering
Lämpar sig för hand och maskinell montering. Vid handmontering kan man använda sig t.ex. av ett järnspett. Som tillbehör finns det vridjärn för att montera med.

Att observera
Observera att i val av längd, bör man tänka på användningsområdet för pålen (vikt, höjd och dylikt), typ av mark och tjäle. Pålen skruvas ner så att skruvdelen går förbi tjälens gräns, då påverkar inte tjälen byggnationen. Produktgaranti 30 år

SKRUVPÅLE TJÄLE

Längder 1500 mm

Produkt beskrivning
skruvpålen Tjäle har en sågtandad ände som möjliggör montering under vinter i frusen mark. inriktad speciellt för fackmannamässig montering. Lämpar sig även för robustare och mer krävande bygg grunder och den mest krävande terrängen. Kan även användas på sommaren t.ex. i mark med mycket rötter.

Montering
Lämpar sig endast för maskinell montering. Vid montering i frusen mark så får den inte vara kompakt, vid montering kan man t.ex. använda sig av en AVANT lastare som man kan utrusta med en adapter, anpassad för skruvpålen.

Att observera
Observera att i val av längd, bör man tänka på användningsområdet för pålen (vikt, höjd och dylikt), typ av mark och tjäle. Pålen skruvas ner så att skruvdelen går förbi tjälens gräns, då påverkar inte tjälen byggnationen. Produktgaranti 30 år.

SKRUVPÅLE MASKIN

Längder 1500/2000 mm

Produkt beskrivning
Maskin skruvpålen har en snedkapad ände, som underlättar montering. Inriktad speciellt för fackmannamässig montering och större project. Lämpar sig även för robustare och mer krävande bygg grunder. Tack vare den snedkapade änden och en kraftigare skruv så lämpar den sig för den mest krävande terrängen.

Montering
Lämpar sig endast för maskinell montering. Vid montering kan man t.ex. använda sig av en AVANT lastare som man kan utrusta med en adapter, anpassad för skruvpålen.

Att observera
Observera att i val av längd, bör man tänka på användningsområdet för pålen (vikt, höjd och dylikt), typ av mark och tjäle. Pålen skruvas ner så att skruvdelen går förbi tjälens gräns, då påverkar inte tjälen byggnationen. Produktgaranti 30 år.

L-SLAGFÄSTE

Produkt beskrivning
Avsedd att fästas direkt i änden av skruvpålen. Kan även användas då skruvpålen inte går att skruvas ner till önskat djup p.g.a. stenig mark t.ex. och att man då måste kapa pålen, eller objekt där man behöver justermöjlighet. Fästet begränsas inte av byggmaterialets tjocklek.

Montering och kompabilitet
Fästet slås in i änden av pålen och är kompatibel med skruvpåle krävande, maskin och tjäle (rör Ø60,3x2,9).

FÖRLÄNGNINGSPÅLE

Längder 1000 mm

Produkt beskrivning
En förlängningspåle som man vid behov kan förlänga en skruvpåle med. Genom att utnyttja förlängaren kan man av skruvpålen få många olika längder.

Montering
För montering behövs en förlängningshylsa som säljs separat.

Kompabilitet
Förlängningspålen passar alla skruvpålar (rör Ø60,3x2,0/2,9) och fästen, förutom tillbehörspåsen.

PLATTFÄSTE

Produkt beskrivning
Ett fäste som man kan använda när det inte finns möjlighet att fästa på sidan av t.ex. en stomme.

U-FÄSTE MED BREDDJUSTERING

Justerbar 45-100/80-120/80-150

Produkt beskrivning
U-fäste med justerbar bredd som lämpar sig för t.ex. altanstommar

FÖRLÄNGNINGSHYLSA

Produkt beskrivning
Förlängningshylsa för att förlänga med förlängningspåle. Förlängningspålen säljs separat.

L-FÄSTE

Produkt beskrivning
L-fäste, som lämpar sig bra t.ex. för att fästa altanstommar. Fästet begränsas inte av byggmaterialets tjocklek.