Beijer Byggmaterial AB
Skriv in ditt postnr för att se korrekt
sortiment & lagerstatus!

Avjämningsmassa

(Visar 55 produkter)
Sortering: 
Föregående sida
 1. 1
 2. 2
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100
 • Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Golvspackel för fallbyggnad och finspackling inomhus.

  Artikelnummer 005054430

  329,00 kr/säck
  Jfr. pris 21,93 kr/kg
 • Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Avjämningsmassa för nyproduktion, renovering och värmegolvskonstruktioner.

  Artikelnummer 900215339

  269,00 kr/säck
 • Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Avjämningsmassa CM 780 är en snabb fiberavjämning som är pumpbar. För nyproduktion, renovering och värmegolvskonstruktioner.

  Artikelnummer 900215340

  248,98 kr/säck
  Jfr. pris 12,45 kr/kg
 • Varan har fått bedömning A i SundaHus Miljödata

  En fiberförstärkt normaltorkande pumpbar avjämningsmassa för golv.

  Artikelnummer 006239000

  199,00 kr/säck
  Jfr. pris 9,95 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  En finavjämning som rekommenderas att användas inomhus både vid nyproduktion och renovering.

  Artikelnummer 006238997

  229,00 kr/säck
  Jfr. pris 11,45 kr/kg
 • Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för golv.

  Artikelnummer 006238998

  299,00 kr/säck
  Jfr. pris 14,95 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Snabbhårdnande snabbslipsats, golvbruk med grov struktur.

  Artikelnummer 006752578

  209,00 kr/säck
  Jfr. pris 10,45 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Självutjämnande och snabbhärdande finavjämningsmassa för golv.

  Artikelnummer 006756762

  509,00 kr/säck
  Jfr. pris 25,45 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  RAW 40SÄC/PALL

  Artikelnummer 900222706

  199,00 kr/säck
  Jfr. pris 7,96 kr/kg
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  En grov avjämningsmassa, spänningsfattig och självutjämnande för avjämning av underlag innan beläggning.

  Artikelnummer 004208307

  389,00 kr/säck
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Byggspackel för reparations- och fallbyggnadsarbete på golv, vägg och tak m.m.

  Artikelnummer 900007657

  589,00 kr/säck
  Jfr. pris 23,56 kr/kg
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  En finkornig cementbaserad avjämningsmassa.

  Artikelnummer 003930128

  649,00 kr/säck
  Jfr. pris 25,96 kr/kg
Föregående sida
 1. 1
 2. 2
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100