Beijer Byggmaterial AB
Skriv in ditt postnr för att se korrekt
sortiment & lagerstatus!

Bruk

(Visar 72 produkter)
Sortering: 
Föregående sida
 1. 1
 2. 2
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Cementbruk A med hög hållfasthet vid putsning samt lagning på betongunderlag.

  Artikelnummer 900026431

  84,00 kr/säck
  Jfr. pris 3,36 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Murbruk för alla typer av murningsarbeten.

  Artikelnummer 900026432

  91,00 kr/säck
  Jfr. pris 3,64 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Naturgipsputs för inomhusbruk vid renovering av väggar, tak, våtutrymmen och vid nybyggnad.

  Artikelnummer 900109231

  279,00 kr/säck
  Jfr. pris 11,16 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Reparations- och fallbyggnadsbruk för golv, vägg och tak som kan användas inom- och utomhus.

  Artikelnummer 005047379

  399,00 kr/säck
  Jfr. pris 31,92 kr/kg
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Reparationsbruk i 1-komponents specialcement. Används för de flesta typer av betongreparationer, lättarbetat och hållfast.

  Artikelnummer 900000394

  329,00 kr/st
  Jfr. pris 329,00 kr/st
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Lagningsbruk för betongsår.

  Artikelnummer 900026434

  139,00 kr/säck
  Jfr. pris 5,56 kr/kg
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Snabbhärdande bruk 1-komponents specialcement. Används för de flesta typer av betongreparationer, härdar snabbt och är hållfast.

  Artikelnummer 900000396

  319,00 kr/st
  Jfr. pris 319,00 kr/st
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Släckt murkalk E för puts- och murningsarbeten där bruk med luftkalk erfordras eller där ingen högre hållfasthet krävs.

  Artikelnummer 900003106

  219,00 kr/säck
  Jfr. pris 21,90 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Reparationsbruket används vid rekonditionering och reparation av betong såväl utomhus som inomhus.

  Artikelnummer 900003112

  499,00 kr/säck
  Jfr. pris 19,96 kr/kg
 • Grönt val

  Vägglagningsbruk för lagningar där en snabb hållfasthetstillväxt och uttorkning önskas.

  Artikelnummer 900007726

  183,00 kr/frp
  Jfr. pris 36,60 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Reparationsbruk Rep 25 används vid rekonditionering och reparation av betong såväl utomhus som inomhus.

  Artikelnummer 900019113

  429,00 kr/säck
  Jfr. pris 17,16 kr/kg
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Flexibel fäst- och lagningsmassa.

  Artikelnummer 900019951

  519,00 kr/frp
  Jfr. pris 51,90 kr/kg
Föregående sida
 1. 1
 2. 2
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100