Beijer Byggmaterial AB
Skriv in ditt postnr för att se korrekt
sortiment & lagerstatus!

Fasadputs

(Visar 71 produkter)
Sortering: 
Föregående sida
 1. 1
 2. 2
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsarbeten ovan mark samt invändig putsning av t.ex. källarväggar.

  Artikelnummer 900013032

  90,00 kr/säck
  Jfr. pris 3,60 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Ett kalk- och cementbaserat torrbruk med natursand som ballast. Ej pumpbart.

  Artikelnummer 900018235

  89,00 kr/säck
  Jfr. pris 3,56 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Rödgrund är ett rödpigmenterat grundningsbruk som används för att säkerställa vidhäftning mot underlaget för efterföljande putsskikt.

  Artikelnummer 001339576

  169,00 kr/säck
  Jfr. pris 6,76 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Kalkbruk som används vid putsning där det krävs ett starkare bruk än vad som kan uppnås med luftkalkbruk.

  Artikelnummer 001339585

  179,00 kr/säck
  Jfr. pris 7,16 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Putsbruk baserat på kalk och cement, fiberförstärkt och pumpbart.

  Artikelnummer 002416603

  359,00 kr/säck
  Jfr. pris 14,36 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Putsbruk anpassat för handapplicering. Används för putsarbeten i nyproduktion och renovering.

  Artikelnummer 002416537

  109,00 kr/säck
  Jfr. pris 4,36 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Putsbruk för finputsarbeten i nyproduktion och renovering.

  Artikelnummer 002416539

  91,00 kr/säck
  Jfr. pris 3,64 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Kalkbruk för lagnings- och grovputsarbeten.

  Artikelnummer 001339582

  239,00 kr/säck
  Jfr. pris 9,56 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Kalkbruk för tunna ytbehandlingar av grovputs där en slät och jämn yta erfordras, som t.ex. vid omfattningar och listdragning.

  Artikelnummer 001339586

  259,00 kr/säck
  Jfr. pris 10,36 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Ett pumpbart kalk- och cementbaserat torrbruk.

  Artikelnummer 001339575

  129,00 kr/säck
  Jfr. pris 5,16 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Utstockningsbruk som används för putsarbeten i nyproduktion och renovering.

  Artikelnummer 001339578

  109,00 kr/säck
  Jfr. pris 4,36 kr/kg
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Utstockningsbruk för grovputsning på invändiga och utvändiga ytor.

  Artikelnummer 001339579

  109,00 kr/säck
  Jfr. pris 4,36 kr/kg
Föregående sida
 1. 1
 2. 2
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100