Beijer Byggmaterial AB
Skriv in ditt postnr för att se korrekt
sortiment & lagerstatus!

Fogmassa

(Visar 248 produkter)
Sortering: 
Föregående sida
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Silikon för fogning av allmänna bygg- och sanitetarbeten.

  Artikelnummer 004114386

  109,00 kr/st
  Jfr. pris 363,33 kr/l
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Glasilikon som är elastiskt och härdar snabbt.

  Artikelnummer 004203578

  119,00 kr/st
  Jfr. pris 119,00 kr/st
 • Handspruta i metall med munstycksrensare i handtaget.

  Artikelnummer 004199590

  90,00 kr/st
  Jfr. pris 90,00 kr/st
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Silikon för fogning av allmänna bygg- och sanitetarbeten.

  Artikelnummer 004221117

  109,00 kr/st
  Jfr. pris 363,33 kr/l
 • Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll Extremt brandfarlig gas. Brandfarlig gas. Extremt brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt fast ämne. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskada. Kan orsaka organskador. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka cancer. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka genetiska defekter. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

  Expanderande snabbhärdande fogskum av polyuretan.

  Artikelnummer 900010352

  129,00 kr/st
  Jfr. pris 129,00 kr/st
 • Extremt brandfarlig gas. Brandfarlig gas. Extremt brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt fast ämne. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskada. Kan orsaka organskador. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka cancer. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka genetiska defekter. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll

  Expanderande fogskum av polyuretan.

  Artikelnummer 900010353

  149,00 kr/st
  Jfr. pris 149,00 kr/st
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Latexfog är en akryllatexbaserad fogmassa som torkar genom vattenavdunstning.

  Artikelnummer 900010359

  73,00 kr/st
  Jfr. pris 73,00 kr/st
 • Stadig fogpistol med tryckavlastning i handtaget.

  Artikelnummer 900007670

  789,00 kr/st
  Jfr. pris 789,00 kr/st
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Används som bottningsmaterial i rörelsefogar, innertätning i tvåstegsfogar och som tätningslist mellan innerskivor i sandwichkonstruktion o d.

  Artikelnummer 900010350

  399,00 kr/frp
  Jfr. pris 7,98 kr/m
 • Extremt brandfarlig gas. Brandfarlig gas. Extremt brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt fast ämne. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll

  Fogskumsrengörning som är ett rengöringsmedel i sprutflaska.

  Artikelnummer 900013557

  219,00 kr/st
  Jfr. pris 219,00 kr/st
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Latexfog är en akryllatexbaserad fogmassa som torkar genom vattenavdunstning.

  Artikelnummer 900016055

  129,00 kr/st
  Jfr. pris 129,00 kr/st
 • Fogpistol av metall med antidroppfunktion för yrkesbruk.

  Artikelnummer 900019069

  209,00 kr/st
  Jfr. pris 209,00 kr/st
Föregående sida
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100