Beijer Byggmaterial AB
Skriv in ditt postnr för att se korrekt
sortiment & lagerstatus!

Kemankare Ingjutning

(Visar 31 produkter)
Sortering: 
Föregående sida
 1. 1
Nästa sida
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100
 • Borstset för rengöring av borrhål.

  Artikelnummer 003748233

  179,00 kr/st
 • Borstset för rengöring av borrhål.

  Artikelnummer 003748234

  309,00 kr/st
 • Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll

  Styrenfri hybridmassa som passar bra för stenmaterial exempelvis betong, lättbetong, hålsten och massiva lecablock.

  Artikelnummer 003849721

  309,00 kr/st
 • Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll

  Används för att laga trasiga borrhål.

  Artikelnummer 004820519

  209,00 kr/ask
  Jfr. pris 20 900,00 kr/hst
 • Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll

  Styrenfri hybridmassa som passar bra för stenmaterial exempelvis betong, lättbetong, hålsten och massiva lecablock.

  Artikelnummer 005015788

  499,00 kr/st
 • Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll

  Används för att förankra gängstänger och armeringsjärn i betong, tegel och lättbetong.

  Artikelnummer 006220176

  329,00 kr/st
  Jfr. pris 329,00 kr/st
 • Extremt brandfarlig gas. Brandfarlig gas. Extremt brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt fast ämne. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskada. Kan orsaka organskador. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka cancer. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka genetiska defekter. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt.

  SIKA

  Artikelnummer 006650052

  269,00 kr/st
  Jfr. pris 269,00 kr/st
 • Perfohylsan används tillsammans med ankarmassa för injektionsförankring i håltegel, tegel och hålsten.

  Artikelnummer 004944667

  399,00 kr/ask
  Jfr. pris 798,00 kr/hst
 • Perfohylsan används tillsammans med ankarmassa för injektionsförankring i håltegel, tegel och hålsten.

  Artikelnummer 004944668

  639,00 kr/ask
  Jfr. pris 1 278,00 kr/hst
 • Perfohylsan används tillsammans med ankarmassa för injektionsförankring i håltegel, tegel och hålsten.

  Artikelnummer 004944669

  289,00 kr/ask
  Jfr. pris 1 445,00 kr/hst
 • Perfohylsan används tillsammans med ankarmassa för injektionsförankring i håltegel, tegel och hålsten.

  Artikelnummer 004947764

  529,00 kr/ask
  Jfr. pris 1 058,00 kr/hst
 • Kemlåda innehållandes allt du behöver för att göra en stark och korrekt infästning.

  Artikelnummer 005075273

  1 695,00 kr/låda
Föregående sida
 1. 1
Nästa sida
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100