Beijer Byggmaterial AB
Skriv in ditt postnr för att se korrekt
sortiment & lagerstatus!

Kitt & Spackel

(Visar 108 produkter)
Sortering: 
Föregående sida
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Väggspackel medium används för skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och skivmaterial inomhus.

  Artikelnummer 003732519

  159,00 kr/burk
  Jfr. pris 63,60 kr/l
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Väggspackel medium används för skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och skivmaterial inomhus.

  Artikelnummer 003732520

  369,00 kr/burk
  Jfr. pris 36,90 kr/l
 • Parkettkitt ekfärgad används i skarvar vid trapprenovering.

  Artikelnummer 003973548

  69,00 kr/st
  Jfr. pris 69,00 kr/st
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Plastiskt linoljebaserat fönsterkitt som är avsedd för trä m.m.

  Artikelnummer 900012765

  93,00 kr/st
  Jfr. pris 93,00 kr/st
 • Reparationsspackel som kan övermålas efter redan 30 minuter.

  Artikelnummer 900040161

  159,00 kr/st
 • Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Väggspackel medium används för skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och skivmaterial inomhus.

  Artikelnummer 006367262

  44,90 kr/st
  Jfr. pris 204,09 kr/kg
 • Varan har fått bedömning C+ i SundaHus Miljödata

  Snickerispackel används för bredspackling av snickerier och väggar invändigt.

  Artikelnummer 006367261

  66,00 kr/st
  Jfr. pris 176,00 kr/kg
 • RAW Light Medium Extra är ett färdigblandat lättspackel av hög kvalitet.

  Artikelnummer 900222510

  299,00 kr/st
  Jfr. pris 299,00 kr/st
 • Varan har fått bedömning B i SundaHus Miljödata

  Gipsbaserat väggspackel med hög fyllningsförmåga

  Artikelnummer 900012862

  379,00 kr/säck
  Jfr. pris 30,32 kr/kg
 • Extremt brandfarlig gas. Brandfarlig gas. Extremt brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt fast ämne. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskada. Kan orsaka organskador. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka cancer. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka genetiska defekter. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

  Plastic padding är avsedd för skador på trä.

  Artikelnummer 001365951

  329,00 kr/burk
  Jfr. pris 587,50 kr/l
 • Extremt brandfarlig gas. Brandfarlig gas. Extremt brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt fast ämne. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskada. Kan orsaka organskador. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka cancer. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka genetiska defekter. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

  Spacklet används vid lagning och tätning av hål i plåt- och plastkarosser, plastbåtar m.m.

  Artikelnummer 001365966

  279,00 kr/burk
  Jfr. pris 498,21 kr/l
 • Extremt brandfarlig gas. Brandfarlig gas. Extremt brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt fast ämne. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskada. Kan orsaka organskador. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka cancer. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka genetiska defekter. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

  Spackel som är avsedd för lagningar och sammanfogningar.

  Artikelnummer 001365967

  289,00 kr/burk
  Jfr. pris 516,07 kr/l
Föregående sida
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100