Beijer Byggmaterial AB
Skriv in ditt postnr för att se korrekt
sortiment & lagerstatus!

Rengöringsmedel

(Visar 47 produkter)
Sortering: 
Föregående sida
 1. 1
Nästa sida
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100
 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Varan har fått bedömning B i Sunda Hus Miljödata

  Tralltvätt är en saneringsvätska med rengörande och blekande egenskaper för tryckimpregnerade trätrallar där en beläggning av smuts finns.

  Artikelnummer 003436268

 • Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Varan har fått bedömning B i Sunda Hus Miljödata

  Tralltvätt är en saneringsvätska med rengörande och blekande egenskaper för tryckimpregnerade trätrallar där en beläggning av smuts finns.

  Artikelnummer 003436267

 • Varan har fått bedömning B i Sunda Hus Miljödata Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  För tvättning av fasader och andra ytor innan målning, t.ex. vindskivor, staket, underslag, snickerier, dörrar portar, fönster mm.

  Artikelnummer 963000002

  62,00 kr/flaska
  Jfr. pris 62,00 kr/l
 • Varan har fått bedömning C- i Sunda Hus Miljödata Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt.

  Används för att motverka påväxt av alger och lav på alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser.

  Artikelnummer 963000008

  179,00 kr/flaska
  Jfr. pris 179,00 kr/l
 • Varan har fått bedömning C- i Sunda Hus Miljödata Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt.

  Används för att motverka påväxt av alger och lav på alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser.

  Artikelnummer 963000009

  699,00 kr/burk
  Jfr. pris 139,80 kr/l
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Underhållstvätt för fasader av trä, puts, tegel eller plåt samt andra byggnadsdelar såsom vindskivor, staket, snickerier, dörrar, fönster m.m.

  Artikelnummer 963000016

  62,00 kr/flaska
  Jfr. pris 62,00 kr/l
 • Varan har fått bedömning C- i Sunda Hus Miljödata Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt.

  Prick-Fri är ett effektivt medel mot mögel och alger på målade, oljade och obehandlade träytor utomhus.

  Artikelnummer 963000023

  179,00 kr/flaska
  Jfr. pris 179,00 kr/l
 • Varan har fått bedömning C- i Sunda Hus Miljödata Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt.

  Effektivt medel med liten miljöpåverkan. Används mot mögel, ytlig blånad och svampsporer på trä, betong, puts, gips mm inomhus och utomhus.

  Artikelnummer 005060189

  79,00 kr/flaska
  Jfr. pris 158,00 kr/l
 • Varan har fått bedömning D i Sunda Hus Miljödata Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskada. Kan orsaka organskador. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka cancer. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka genetiska defekter. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

  Penseltvätt för rengöring av penslar och andra verktyg i samband med målning.

  Artikelnummer 900123135

  60,00 kr/frp
  Jfr. pris 60,00 kr/l
 • Varan har fått bedömning D i Sunda Hus Miljödata Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskada. Kan orsaka organskador. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka cancer. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka genetiska defekter. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

  Avfettningsmedel för borttagning fettfläckar och rengöring av oljiga ytor.

  Artikelnummer 001689250

  49,90 kr/frp
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Ammoniak 24,5% för nedmattning av färg.

  Artikelnummer 001689232

  119,00 kr/frp
 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Saltsyran används för kalk och rostborttagning.

  Artikelnummer 001689426

  379,00 kr/frp
Föregående sida
 1. 1
Nästa sida
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100