Beijer Byggmaterial AB
Skriv in ditt postnr för att se korrekt
sortiment & lagerstatus!

Träolja inomhus

(Visar 21 produkter)
Sortering: 
Föregående sida
 1. 1
Nästa sida
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100
 • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskada. Kan orsaka organskador. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka cancer. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka genetiska defekter. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

  Teakolja för behandling av ädelträ och olackerade träytor inomhus.

  Artikelnummer 001688839

 • Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll Varan har fått totalbedömningen Accepteras hos Byggvarubedömning. Ansvarsbegränsning för BVB Sverige AB: BVB Service AB (BVB) friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller olägenhet som kan uppkomma som följd av användning av bedömningar, information och uppgifter från BVB. BVB är inte heller ansvarig för indirekt skada eller följdskada som kan drabba användaren. BVB ansvarar inte för skada som kan orsakas tredjeman som följd av bedömning, information eller uppgift från BVB . Varje omständighet som BVB inte kan råda över, såsom krig, sabotage, terrorhandling, rekvisition, uppror, upplopp, eldsvåda, vattenskada, blixtnedslag, naturkatastrof, arbetskonflikt, inbrott, dataintrång, myndighetsåtgärd och fel, brist eller dröjsmål i energiförsörjningen, drivkraft, telefonförbindelse eller annan kommunikation samt fel och brist eller försening av leveranser från underleverantör som har sin grund i sådan omständighet som avses i detta stycke ska anses utgöra grund för befrielse från ansvar för BVB (force majeure).  Varan har fått innehållsbedömningen Accepteras hos Byggvarubedömning.

  Paraffinolja lämplig för behandling av skärbrädor och köksbänkar.

  Artikelnummer 001689410

  95,00 kr/frp
 • Paraffinolja lämplig för behandling av skärbrädor och köksbänkar.

  Artikelnummer 900074216

 • Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll

  Satin oil är en underhållsolja för oljade trägolv inomhus.

  Artikelnummer 900176293

  249,00 kr/flaska
  Jfr. pris 249,00 kr/l
 • Extremt brandfarlig gas. Brandfarlig gas. Extremt brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt fast ämne. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskada. Kan orsaka organskador. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka cancer. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka genetiska defekter. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

  Ofärgad vaxolja för oljebetsade eller trärena ytor inomhus.

  Artikelnummer 005008715

  219,00 kr/st
 • Transparent vit naturolje-/vaxbaserad dekorvax idealisk för infärgning av trägolv, paneler, möbler.

  Artikelnummer 900215413

  1 499,00 kr/burk
  Jfr. pris 599,60 kr/l
 • Varan klarar BASTA-systemets baskrav gällande kemiskt innehåll

  Golvolja (1 liter) som används för underhåll av oljade golv i privata och offentliga miljöer.

  Artikelnummer 006244639

  319,00 kr/flaska
  Jfr. pris 319,00 kr/l
 • Ofärgad hårdvaxolja idealisk för ytbehandling av massiva trägolv, lamellparkett, OSB eller kork och passar utmärkt för paneler och möbler.

  Artikelnummer 006759161

  495,00 kr/burk
  Jfr. pris 660,00 kr/l
 • Ofärgad hårdvaxolja idealisk för ytbehandling av massiva trägolv, lamellparkett, OSB eller kork och passar utmärkt för paneler och möbler.

  Artikelnummer 006759174

  1 595,00 kr/burk
  Jfr. pris 638,00 kr/l
 • Ofärgad hårdvaxolja idealisk för ytbehandling av massiva trägolv, lamellparkett, OSB eller kork och passar utmärkt för paneler och möbler.

  Artikelnummer 006759162

  1 595,00 kr/burk
  Jfr. pris 638,00 kr/l
 • Naturolje-/vaxbaserad dekorvax idealisk för infärgning av trägolv, paneler, möbler.

  Artikelnummer 006759225

  494,00 kr/burk
  Jfr. pris 658,67 kr/l
 • Ofärgad hårdvaxolja idealisk för ytbehandling av massiva trägolv, lamellparkett, OSB eller kork och passar utmärkt för paneler och möbler.

  Artikelnummer 006759173

  494,00 kr/burk
  Jfr. pris 658,67 kr/l
Föregående sida
 1. 1
Nästa sida
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100