Beijer Byggmaterial AB
Skriv in ditt postnr för att se korrekt
sortiment & lagerstatus!

Kitt & Spackel

(Visar 111 produkter)
Sortering: 
Föregående sida
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100
 • Används inomhus för spackling av ojämnheter, bredspackling och skarvspackling.

  Artikelnummer 900149061

  289,00 kr/hink
  Jfr. pris 28,90 kr/l
 • Grönt val
  Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Väggspackel medium används för skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och skivmaterial inomhus.

  Artikelnummer 003732519

  148,00 kr/burk
  Jfr. pris 59,20 kr/l
 • Extremt brandfarlig gas. Brandfarlig gas. Extremt brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt fast ämne. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskada. Kan orsaka organskador. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka cancer. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka genetiska defekter. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

  Plastic padding är avsedd för skador på trä.

  Artikelnummer 001365951

  329,00 kr/burk
  Jfr. pris 587,50 kr/l
 • Extremt brandfarlig gas. Brandfarlig gas. Extremt brandfarlig aerosol. Brandfarlig aerosol. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarligt fast ämne. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskada. Kan orsaka organskador. Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka cancer. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka genetiska defekter. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

  Superspackel är avsedd för spackling och utfyllnad.

  Artikelnummer 001664725

  259,00 kr/st
  Jfr. pris 259,00 kr/st
 • Grönt val
  Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Väggspackel medium används för skarv- och bredspackling på tapetskarvar, puts, betong och skivmaterial inomhus.

  Artikelnummer 003732520

  364,00 kr/burk
  Jfr. pris 36,40 kr/l
 • Grönt val
  Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Väggspackel Fin är ett högfyllande lättspackel av hög kvalitet som ger en fin och slät yta åt dina väggar.

  Artikelnummer 003732522

  149,00 kr/burk
  Jfr. pris 59,60 kr/l
 • Grönt val
  Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Väggspackel Fin är ett högfyllande lättspackel av hög kvalitet som ger en fin och slät yta åt dina väggar.

  Artikelnummer 003732523

  399,00 kr/burk
  Jfr. pris 39,90 kr/l
 • Grönt val
  Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Lätt spackel för väggar och tak i badrum eller andra våtutrymmen.

  Artikelnummer 003732525

  199,00 kr/burk
  Jfr. pris 79,60 kr/l
 • Grönt val
  Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Lätt spackel för väggar och tak i badrum eller andra våtutrymmen.

  Artikelnummer 003732526

  509,00 kr/burk
  Jfr. pris 50,90 kr/l
 • Grönt val
  Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Används för skarv- och bredspackling i tjocka skikt på puts, betong och skivmaterial inomhus.

  Artikelnummer 003732532

  169,00 kr/burk
  Jfr. pris 67,60 kr/l
 • Grönt val
  Varan klarar BASTA-systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll

  Används för skarv- och bredspackling i tjocka skikt på puts, betong och skivmaterial inomhus.

  Artikelnummer 003732533

  389,00 kr/burk
  Jfr. pris 38,90 kr/l
 • Parkettkitt ekfärgad används i skarvar vid trapprenovering.

  Artikelnummer 003973548

  55,00 kr/st
  Jfr. pris 55,00 kr/st
Föregående sida
Träffar per sida
 1. 20
 2. 50
 3. 100