Du har inga varor i din kundvagn
Privat Företag

brandfarliga arbeten

BRANDFARLIGA ARBETEN

Skriv ut

UTFÖR DINA ARBETEN BRANDSÄKERT

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos någon av våra arrangörer får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med brandfarliga arbeten, exempelvis svetsning, takarbete, lödning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Utbildning vänder sig också till dig som ger tillstånd för Brandfarliga arbeten eller är brandvakt.

MÅL

Efter genomförd utbildning ska du ha kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Brandfarliga Arbeten. Du ska också få förståelse för risksituationer på just din arbetsplats och direkt kunna tillämpa kunskaperna i ditt arbete.

TIDSÅTGÅNG

1 dag.

INTYG

Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett personligt intyg. Intyget är giltigt i 5 år.

INNEHÅLL

  • Lagstiftning och försäkringar
  • Brandkunskap
  • Förebyggande brandsäkerhet
  • Riskhantering
  • Säkerhetsregler
  • Praktisk släckövning
  • Övningsuppgifter
  • Certifieringstest
  • Brandfarlig vara

I samarbete med Presto