Du har inga varor i din kundvagn
Privat Företag

Allmänna kontobestämmelser företag/organisation

Parter

Parter är kontohavare d v s den eller de som beviljas konto, samt Beijer Byggmaterial AB (”Beijer”).

Ansökan om kontokredit via blankett

Den som ansöker om konto har noggrant fyllt i en ansökningsblankett. Ansökan ska vara undertecknad av den eller de, som har rätt att teckna firman. I de fall då ansökan är felaktig eller inte fullständigt ifylld kan innebära att ”Beijer” inte kan hantera ansökan.

En ansökningsblankett ska alltid lämnas till kreditgivaren i original. I de fall då fler än firmatecknaren ska ha rätt att handla på kontot måste en fullmakt med namn och personnummer bifogas till ansökan. Vill kontohavaren återkalla fullmakten för någon av fullmaktsinnehavarna skall detta ske skriftligt till ”Beijer”.

Innan ett konto beviljas sker en kreditbedömning av den sökande. ”Beijer” har alltid rätten att när som helst ompröva aktuell kreditlimit utan att meddela kontohavaren.

Ansökan om kontokredit digitalt med mobil BankID signering

Den som ansöker om konto har noggrant fyllt i ett ansökningsformulär på beijerbygg.se. Ansökan ska vara undertecknad med mobilt BankID av den eller de, som har rätt att teckna firman. I de fall då ansökan är felaktig eller inte fullständigt ifylld kan innebära att ”Beijer” inte kan hantera ansökan.

I de fall då fler än firmatecknaren ska ha rätt att handla på kontot måste namn och personnummer anges i ansökan. Vill kontohavaren återkalla fullmakten för någon av fullmaktsinnehavarna skall detta ske skriftligt till ”Beijer”.

Innan ett konto beviljas sker en kreditbedömning av den sökande. ”Beijer” har alltid rätten att när som helst ompröva aktuell kreditlimit utan att meddela kontohavaren.

Leveransvillkor

ABM 07 med tillägg av täckbestämmelser.

Kontoköp

Ska köp betalas genom debitering av konto är kontohavaren/fullmaktsinnehavaren skyldig att vid anmodan legitimera sig.

Kontohavaren ansvarar för betalning av på kontot gjorda inköp samt betalning av påminnelse- och inkassokostnader. Är kontohavaren i dröjsmål med betalning eller beviljad kreditgräns överskriden får kontot inte utnyttjas. Vid pappersfaktura tillkommer en avgift.

Betalning

Betalning kan ske via bankgiro eller plusgiro. Betalningsvillkoren är normalt 30 dagar. När fakturan betalas måste fakturans referensnummer anges. Vid utebliven betalning överlämnas fordran för inkassering. Lagstadgade inkassokostnader debiteras på kontohavaren.

Ränta och avgifter

Om fakturan inte betalas i tid ska kontohavaren betala en dröjsmålsränta på förfallet belopp till dess att betalning sker.

Dröjsmålsränta debiteras med 8% över Riksbankens gällande referensränta. Vid pappersfaktura tillkommer en kostnad på 75 kr + moms.

Tillgodohavande

Ränta utgår inte på kontohavarens eventuella tillgodohavande på kontot.

Uppdaterad 2023-01-30