Du har inga varor i din kundvagn
Energieffektivisering Energieffektivisering

ENERGIEFFEKTIVISERING

Under dessa sidor har vi förberett information för dig för att enklare kunna hjälpa era kunder att energieffektivisera sina bostäder. Vi har samlat information kring de områden av en bostad där renovering eller byte har störst energibesparande effekt. Vi hänvisar även varje sida och område till vårt produktsortiment och våra leverantörer.

Hur energieffektiviserar man bostäder?

Idag ligger energieffektivisering av sitt hem i topp av vilken renovering man helst gör. Här nedan har vi samlat vår kunskap kring ämnet för att kunna hjälpa dig se vad, hur och när ett byte eller en renovering bör ske i en bostad/ett bygge. Vi har tagit fram fyra områden nedan som vi anser gör den största skillnaden för energiförbrukning i en bostad/byggnad. Klicka gärna in på vardera område för att ta del av mer information.

Under varje område erbjuder Beijer konsultation och information som kan hjälpa dig på vägen. Besök ditt närmsta Beijer byggvaruhus eller kontakta kundtjänst för vidare information.

Kontakta Beijer

Energieffektivisering

Vad innebär att energieffektivisera en bostad?

I stora drag betyder det att se över och göra eventuella åtgärder på en bostad som ger gynnsamma effekter på energiåtgång och kostnad, både på sikt och direkta energikostnader. Det kan vara alltifrån isolering till att se över ventilation och fönster. Förutom det skapar det även en högre bekvämlighet i bostaden såsom en bättre luftkvalitet och ett mer balanserat inneklimat.

Det finns en hel del olika delar av en bostad som kan vara energitjuvar och det är alltid bra att få bort dessa från bostaden. Att utföra energisparande åtgärder är inte bara en investering för framtida elräkningar, utan höjer även värdet på bostaden eftersom det är ett aktuellt ämne att ha kunskap kring och arbeta för. Förutom för bekvämlighet och ekonomiska skäl är dessa typer av åtgärder också alltid ett kliv framåt för klimat och miljö.

Energiåtgång i nya och äldre hus

Nybyggda hus/byggnader har ofta bra energisäkrade åtgärder och i de fall en översyn över förbrukning behövs är om bostäderna är byggda tidigare än 1990. En helhetssyn behöver göras över en bostad för att kunna veta om och hur förbättringar kan göras. Det räcker exempelvis inte bara med att byta fönster om det även är taket som är dåligt utan alla delar behöver fungera och samspela för att kunna energieffektivisera så mycket som möjligt. Ofta kräver hus som är äldre än 30 år både renovering av fasad, fönster och tak för att uppnå en funktionalitet och komfort som passar dagens leverne - och ännu mer aktuellt är så klart kostnader. Börja med att se över bostadens energideklaration för att ta reda på vilken energiklass bostaden har innan du ser var eventuella energitjuvar kan finnas.

Läs mer här om energiklasser och energideklaration.

Energieffektivisering
Energideklaration Anticimex Energideklaration anticimex

Hur mycket energi drar ditt hus?

Läs mer här

Hjälp era kunder med energibesparande renoveringsåtgärder!

När din kund beställer sin energideklaration från Anticimex ingår en energibesiktning av deras hus. Efter besiktningen ges både förslag på eventuella energibesparande åtgärder, personlig rådgivning och koll på deras nuvarande energiförbrukning. Kostnaden för deklaration är 4 975 kr - vilket återfås som presentkort när kunden/eller du som hantverkare handlar material på Beijer Byggmaterial för renovering.*
 

* Så fungerar det efter beställning och färdig besiktning:
1, Kunden får åtgärdsförslag från Anticimex efter besiktning.
2, Om kunden kontaktar dig som hantverkare för att utföra dessa renoveringsåtgärder får den presentkort på materialinköp på max 4 975 kr när du handlar på en av Beijers filialer. Kunden får kvitto av dig på materialinköpet (tillsammans med fakturan för energideklarationen) för att sedan kunna erhålla presentkort på detta.
3, Köper du material för 100 000 kr eller mer är värdet på presentkortet för kunden 4 975 kr.
4, Köper du material för mindre än 100 000 kr blir värdet på presentkortet för kunden 4,975% av köpesumman.
5, Du som hantverkare märker ditt projekt med din arbetsplats för att kunna kopplas till din kund.

Hur bör man tänka kring ett hus från 1950-talet?

Har din kund ett hus från 1950-talet? Renoveringar är bra – men behöver planeras noga till äldre hus för att ”passa” huset i övrigt. Här behövs det hittas en balans mellan vad de boende behöver och vad huset behöver. Att täta för mycket i ett äldre hus med självdragsventilation är ett vanligt misstag som faktiskt kan vara dåligt för huset. I övrigt har äldre hus ofta:

 1. Isolering som börjar bli i sämre skick i både tak/vind, golv, väggar och källare
 2. Troligtvis börjar taket bli till åren och kan behöva bytas helt eller renoveras/tilläggsisolera
 3. Äldre fönster släpper ut nästan 1/3 av husets energi och behöver ses över - kolla tätningslisternas skick, hur många fönsterglas de har och hur karm/båge ser ut.
 4. Dörrar kan vara otäta och det kan också vara vanligt med en innerdörr till ett grovkök/hall utan isolering och då behöver även innerdörren vara i gott skick för att hålla ute kyla.
 

Att tänka på är att även ombyggnad, renoveringar eller andra ändringar av ett boende kan ha energihushållningskrav som man bör känna till. Läs mer om energihushållningskrav Här.
Förändringar på/i bostäder kan även kräva bygglov/bygganmälan, läs mer om det Här.

Energieffektivisering

Vad påvisar att en bostad behöver nytt eller renovering?

 
 

Ett vanligt årsförbrukning av en villa är enligt Statistiska Centralbyrån 20 000 kWh. Hur kan ett hushåll göra åtgärder för att minska detta? Här är några saker som tyder på att något i huset är av sämre skick eller börjar bli dåligt/gammalt.

 • Smälter snön och skapar glesa fläckar och istappar på taket vintertid ? Detta betyder att värmen sipprar ur och tilläggsisolering eller nytt tak behövs
 • Elkostnaden per månad kan säga mycket om hur isoleringens kvalitet är i huset, och  fönster och dörrars skick.
 • Isolering i äldre hus är ofta påverkad av tid och kan ha otätheter. Gå därför alltid över isoleringen i hela bostaden.
 • Energiklassen på en bostad kan säga mycket om hur energiåtgången är. De energiklasser som finns är A-G där A klassas som lågenergiförbrukning och G som högenergiförbrukning. Idag säger man att den det bör ligga mellan A-C för att vara bra, mellan D-G finns det nästan alltid åtgärder som behövs förbättras/göras.
 • Kondens mellan och på insidan av fönster kan betyda problem med fukt.

Orsaker som inte går att påverka i samma utsträckning

För nästan alla människor är det uppvärmningen som står för den högsta elförbrukningen. Har man då hus som släpper ut en hel del av den energin genom fönster, och andra otätheter – kommer förbrukningen att bli ännu högre. Sedan beror det såklart även på antal personer i ett hem – ju fler i ett hushåll desto högre kommer elförbrukningen vara. Andra saker väl värt att lägga en tanke på är:

 • elnätsavgift och elpriset,
 • en bostads geografiska läge, det är dyrare el beroende på vilken ”zon” det ligger i,
 • vilken typ av uppvärmning huset har,
 • och sist men inte minst, boendes vardagsbeteenden såsom tvätt, disk, skärmar och övrig elanvändning.