Du har inga varor i din kundvagn
Privat Företag

BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE, BAS P/U

Skriv ut

GE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD ARBETSMILJÖ

Arbetar du med arbetsmiljöfrågor vid planering och projekteringsskedet (BAS-P) eller samordnar du arbetsmiljöarbetet under utförandet (BAS-U)? Denna utbildning ger dig förutsättningar för god arbetsmiljö och är utformad enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer baserat på kraven i Arbetsmiljölagen kap 3 och AFS 1999:3.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till dig som hanterar arbetsmiljöfrågor vid planering och projekteringsskedet (BAS-P), samt till dig som samordnar arbetsmiljöarbetet under utförandet (BAS-U).

MÅL

Att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö i samband med planering av samt utförande av byggoch anläggningsarbete.

TIDSÅTGÅNG

1 dag.

INNEHÅLL

  • Lagstiftning – arbetsmiljölagen, förordning och föreskrifter
  • BAS P/U – ansvar, uppgifter och
  • befogenheter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Risker, riskanalys och bedömning
  • Utforma arbetsplatser
  • Arbetsmiljöplan
  • Straffansvar och sanktionsavgifter

I samarbete med Presto