Du har inga varor i din kundvagn
Privat Företag

EDI

FÖRENKLA ADMINISTRATIONEN OCH HÖJ KVALITETEN

EDI, Electronic Data Interchange, är en internationell standard för att mellan datorer utbyta meddelanden så som order, order- och leveranserkännande samt fakturor.

Minskad manuell registrering betyder färre fel. Leveransrutinerna förenklas och inköpsplaneringen kan förbättras.

FÖRDELAR:

  • Korrekt & uppdaterad information
  • Effektivare hantering sparar tid
  • Färre fel tack vare minskad manuell registrering
  • Förbättrade leveransrutiner och inköpsplanering

BEIJER ANVÄNDER BEAST STANDARD

Beijer erbjuder EDI integrationer via BEAst standarder. Dessa bygger på internationella grundstandarder och är i många fall samordnade både internationellt inom byggbranschen och med andra branscher nationellt.

BEAst TRADE

I en standardiserad processbeskrivning finns det verksamhetsmässiga gränssnittet och i meddelandebeskrivningarna finns komplett beskrivning av innehåll och format.

Processbeskrivningen täcker hela processen från överföring av grundinformation till orderhantering, projekt, leverans och faktura.

Meddelandebeskrivningarna kompletterar processbeskrivningen och är underlaget för implementering. De meddelanden som finns i BEAst Trade är Katalog (artikelinformation och priser), Order, Orderbekräftelse, Leveransavisering och Faktura.

BEAst SUPPLY MATERIAL

BEAst Supply Material har anpassats till de särskilda behov som finns på en byggarbetsplats för leveranser till entreprenörer, installatörer och underentreprenörer. Exempel på skillnader är att i BEAst Supply Material finns stöd för de uppgifter som behövs för att skapa kollietiketten BEAst Label, att arbeta med leveransdelar samt uppgifter som t.ex. lossningsinstruktioner.

Övriga format/meddelanden som stöds:

  • Sveorder
  • Svefaktura
  • EDIFACT INVOICE

VILL DU VETA MER?

Din lokala Beijerkontakt kan förse dig med mer information om Beijers digitala säljkanaler.