Du har inga varor i din kundvagn

GULLEX MURCEMENT A

Murcement för blandning tillsammans med ballast och vatten till mur- och putsbruk

Artikelnr. 900007436
CORROSIVE HARMFUL SUNDAHUS B BASTA
Produktinformation
Murcement är ett universalbindemedel medmurbruksklass A. Blandas med ballast (sand) och vatten till mur- och putsbruk.

En luftporbildande tillsats i cementen gör att bruket har hård frostbeständighet när det hårdnat.

Lämpligt för murning av betong och lättklinkerblock,slamning av betongytor, tunngrundning och putsningsarbeten där mycket hög hållfasthet erfordras. T.ex grundmurar, armerade tegelkonstruktioner och murverk som bär stora laster.

Blandning
Blandas med sand, från erkänd leverantör, och rent vattenenligt nämnda proportioner.

Applicering
Vid putsningsarbeten bör underlaget förvattnas samt tunngrundas medfärdigt torrbruk ellergrundningsbruk.

Nyputsad yta skyddas mot uttorkning och härdas med vatten upprepade gånger de närmaste dygnen för bästa hållfasthet och minskad risk för krympsprickor.

Vid temperaturer under +5 °C avtar brukets möjlighet att hårdna. Vid lägre temperatur än +5 °C och risk för minusgrader under första dygnen kan frostskydd tillsättas.
Även vinteråtgärden som uppvärmning och skyddstäckning bör beaktas.
MILJÖMÄRKNING CORROSIVE HARMFUL SUNDAHUS B BASTA
UTFÖRANDE Murcement A
MODELL A
APPLICERINGSTEMPERATUR > 5 ºC
REKOMMENDERAD SKIKTTJOCKLEK 20 mm
UTOMHUSBRUK Ja
INOMHUSBRUK Ja
TRYCKHÅLLFASTHETSKLASS 100/350 Metod SS 13 41 11
FROSTBESTÄNDIG Ja
LAGRINGSTID Ca 12 mån vid torr och försluten förvaring
VIKT 25 kg
ANTAL/STORPACK 40 säck/pall
ANVÄNDNINGSTID Ca 2 tim
BINDEMEDEL Std P-klinker, kalksten, tillsatsmedel
BÖRJAR HÄRDA Ca 4 tim
CERTIFIERING SS 13 72 44
KONSISTENS Finkornigt
LUFTHALT 15-20 %
SKRYMDENSITET Ca 1150 kg/m³
TRYCKHÅLLFASTHET 28 dygn, 12 MPa
TYP Murcement