Du har inga varor i din kundvagn
Privat Företag

FALLSKYDD GRUND

FALLSKYDD GRUND

Skriv ut

FÖR DIG SOM ARBETAR PÅ HÖG HÖJD

Arbetar du på höjd? Eller arbetar du med personal där höghöjdsarbete förekommer? Allt arbete som innebär risk för fall till en lägre nivå ska fallskyddas och om det finns en risk för skada genom fall som inte går att undanröja med andra åtgärder, till exempel förändring av arbetet och kollektiva skyddsåtgärder, ska personlig fallskyddsutrustning användas. Det är arbetsgivaren ansvarar för att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (utifrån riskbedömningen) och att personal får information om de risker som föreligger samt kunskaper om hur den personliga skyddsutrustningen skall användas.

Det är arbetsgivarens ansvar att en fungerande räddningsplan har tagits fram innan arbetet påbörjas. Presto har också utbildningar som inkluderar räddningsmoment och ger deltagarna de kunskaper som lagen kräver om kunskap om personliga fallskydd, riskbedömningar och räddning av nödställd. Allt för en säker arbetsplats.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med personlig fallskyddsutrustning.

MÅL

Målet är att du som deltagare ska få degrundläggande kunskaper och färdigheter om användande av fallskydd som möjliggör att arbeten kan utövas med säkerhet och minimera risken för personskador.

TIDSÅTGÅNG

1 dag.

INNEHÅLL

  • Normer/CE och föreskrifter.
  • Horisontella fasta och mobila system.
  • Genomgång av fallskyddsutrustning.
  • Materialvård/inspektion av utrustning.
  • Risker och fall.
  • Arbetsplan & riskanalys.
  • Förankringspunkter.
  • Räddning av nödställd (teori)
  • Teoriprov

I samarbete med Presto